Tijdelijke stop op behandeling ruimtelijke plannen

23 augustus 2023
- nieuws

Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Vanaf dat moment behandelt de gemeente Culemborg ruimtelijke plannen volgens de uitgangspunten en regels van deze nieuwe wet.

Bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en omgevingsvergunningen waarvoor de uitgebreide procedure geldt én die op dit moment al in voorbereiding zijn, behandelen we nog onder de huidige wetgeving. Deze behandeling kan alleen plaatsvinden als er vóór 31 december 2023 een ontwerp van het plan ter inzage ligt. Hierbij bekijken we per plan wat haalbaar is. Dit maatwerk bespreken we met de degene die het plan heeft ingediend.

Wachtlijst voor nieuwe verzoeken

Bij volledig nieuwe verzoeken voor bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en omgevingsvergunningen beoordelen we lopende dit jaar of dit plan wenselijk is voor onze gemeente. Als dat het geval is, dan zetten we het op een wachtlijst. Daarna behandelen we het volgens de regels van de Omgevingswet zodra daar een behandelaar voor aangewezen en beschikbaar is. Dit gebeurt in de loop van 2024.