Tijdelijke oplossing voor doorstroming water

15 jul 2019
Langs de Prijsseweg moet een nieuwe sloot komen tussen de Roosje Voslaan en het Welmoed Wijnaendts Franckenpad (WWF-pad). Deze sloot is nodig om het watersysteem in Culemborg goed te vullen en te laten doorstromen. Op dit moment wordt hiervoor een ontwerp gemaakt. Daar zijn ook de bewoners bij betrokken.

Omdat het nog even duurt voordat ontwerp en de uitvoering klaar zijn, komt er een tijdelijke voorziening langs de Prijsseweg.  Er komt een elektrische pomp bij de stuw bij het WWF-pad. Het water wordt dan door de bestaande greppel langs de Prijsseweg gepompt. Dit is nodig om uitdroging van het gebied bij de Amstelsingel te voorkomen. Deze maatregel wordt uitgevoerd in overleg met het Waterschap.

Het is daarvoor wel nodig dat er een duiker komt in de aansluiting met de Wilhelmina Druckerweg. De werkzaamheden vinden plaats op donderdag 18 juli en vrijdag 19 juli 2019.

Heeft u nog vragen? Dan kunt contact opnemen met de heer H. Kool van de gemeente Culemborg (0345 477 700).