Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Voor ondernemers, zzp’ers, werknemers of werkzoekenden die door de coronamaatregelen te maken hebben met financiële problemen, is het een lastige tijd. Soms kunnen mensen hun noodzakelijke kosten niet meer betalen. In die gevallen kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. Op deze pagina leest u hierover meer informatie. En vindt u het formulier om TONK aan te vragen.

Let op: de regeling stopt per 1 oktober 2021. Lees het bericht over einde TONK op Rijksoverheid.nl. U kunt met terugwerkende kracht nog tot 1 november 2021 een aanvraag indienen.

TONK is er voor Culemborgse huishoudens met een plotseling, onvoorzien en onvermijdelijk verlies van inkomsten. Het verlies komt door de economische crisis die door corona is ontstaan. In deze huishoudens lopen de vaste woonlasten gewoon door. Maar die kunnen niet meer (volledig) betaald worden van het huidige inkomen.   

Voor wie?

Alle inwoners vanaf 18 jaar hebben mogelijk recht op TONK. Zij kunnen deze aanvragen als zij door de coronapandemie een aanzienlijke terugval in inkomsten hebben. En daardoor hun vaste woonlasten niet meer (volledig) kunnen betalen. De TONK is een eenmalig bedrag. Om in aanmerking te komen, gelden een aantal regels. Bijvoorbeeld:  

  • Culemborgse inwoners kunnen aanspraak maken op TONK als zij door corona een inkomstenverlies hebben van 20% of meer.
  • Door het inkomstenverlies is duidelijk dat inwoners de noodzakelijke woonkosten niet kunnen betalen. Noodzakelijke woonkosten zijn huur of hypotheekrente, servicekosten (VVE) en gas, licht, water.
  • Het eigen vermogen, zoals spaargeld, mag niet boven een bepaald bedrag uit komen.

Alle regels bij elkaar vindt u in het document ‘Beleidsregels TONK’.

Hoe vraagt u de TONK aan?

Download hieronder het aanvraagformulier. Vul dit volledig in. En stuur het formulier per mail of per post naar de gemeente terug. Zorg ervoor dat u daarbij alle documenten toevoegt, die op het formulier gevraagd worden.

Lukt het downloaden of invullen voor u niet op deze manier, dan kunt u het formulier opvragen bij Team Financiële Ondersteuning Inwoners via telefoonnummer (0345) 47 77 00.

Wat gebeurt er als u uw aanvraag heeft ingediend?

Als wij uw aanvraag (voor de periode tot 1 oktober 2021) voor 1 november 2021 volledig en ondertekend binnen hebben gekregen, krijgt u per mail een bevestiging. We gaan voor u aan de slag en toetsen of uw aanvraag voldoet aan de beleidsregels. Binnen 8 weken hoort u of de TONK aan u wordt toegekend. Na 1 november nemen wij geen aanvragen meer in behandeling. 

Vragen?

Heeft u over de regeling vragen? Of over het formulier? Neem telefonisch contact met ons op. Dat kan van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur. Of op vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Ons telefoonnummer is: 0345 477 700. Mailen kan ook. Dit mag naar bijzonderebijstand@culemborg.nl.

Geldzorgen?

Het plotseling wegvallen van inkomsten leidt vaak tot geldzorgen. Heeft u vragen over uw situatie? Of stress daarvan? Zijn er schulden? Of dreigen die te ontstaan? Vraag om hulp. Blijf er niet mee zitten. Praat erover met een van onze collega’s. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer of mailadres dat we net hebben genoemd. Graag geven wij u alvast vijf tips voor als rondkomen even moeilijk is:

  • Het is belangrijk om vaste lasten zo goed mogelijk te blijven betalen. Als u de huur of hypotheek bijvoorbeeld niet volledig kunt opbrengen, betaal dan in ieder geval het deel dat u wel kunt missen.
  • Heeft u door corona tijdelijk onvoldoende inkomen uit werk? Naast TONK, bestaan er misschien nog andere regelingen om uw inkomen op peil te houden. Op www.berekenuwrecht.nl kunt u checken of u in aanmerking komt voor aanvullingen op uw inkomen. Geeft het programma aan dat u mogelijk voor gemeentelijke regelingen in aanmerking komt, kijk dan op www.culemborgkanmeer.nl/geldzaken. Onder ‘Minimaregelingen’. 
  • Misschien kunt u toeslagen bij de Belastingdienst aanvragen of moet u die wijzigen. Een proefberekening maakt u op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen. Geef het wel gelijk aan de Belastingdienst door als uw inkomen weer toeneemt, dat voorkomt terugbetalen.