Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Voor ondernemers, zzp’ers, werknemers of werkzoekenden die door de coronamaatregelen te maken hebben met financiële problemen was er onder andere de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze regeling is niet meer van kracht.

Let op: de regeling is per 1 oktober 2021 gestopt. Tot 1 november 2021 was het nog mogelijk om met terugwerkende kracht een aanvraag in te dienen. Lees het bericht over einde TONK op Rijksoverheid.nl

TONK was er voor Culemborgse huishoudens met een plotseling, onvoorzien en onvermijdelijk verlies van inkomsten door corona. De precieze regels voor deze regeling vindt u in het document ‘Beleidsregels TONK’.

Heeft u voor 1 november 2021 een aanvraag ingediend?

Als wij uw aanvraag (voor de periode tot 1 oktober 2021) voor 1 november 2021 volledig en ondertekend binnen hebben gekregen, heeft u per mail een bevestiging gehad. We zijn dan voor u aan de slag en toetsen of uw aanvraag voldoet aan de beleidsregels. Binnen 8 weken hoort u of de TONK aan u wordt toegekend. Na 1 november nemen wij geen aanvragen meer in behandeling. 

Vragen?

Heeft u een vraag over uw ingediende aanvraag? Of bent u misschien te laat met indienen, maar heeft u wel te maken met financiële problemen, of maakt u zich hierover zorgen? Neem telefonisch contact op met ons Team Financiële Ondersteuning Inwoners:

  • maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur. Vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
  • telefoonnummer: 0345 477 700
  • e-mail: bijzonderebijstand@culemborg.nl

Geldzorgen?

Het plotseling wegvallen van inkomsten leidt vaak tot geldzorgen. Heeft u vragen over uw situatie? Of stress daarvan? Zijn er schulden? Of dreigen die te ontstaan? Vraag om hulp. Blijf er niet mee zitten. Praat erover met een van onze collega’s. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer of mailadres dat we net hebben genoemd. Graag geven wij u alvast vijf tips voor als rondkomen even moeilijk is:

  • Het is belangrijk om vaste lasten zo goed mogelijk te blijven betalen. Als u de huur of hypotheek bijvoorbeeld niet volledig kunt opbrengen, betaal dan in ieder geval het deel dat u wel kunt missen.
  • Heeft u door corona tijdelijk onvoldoende inkomen uit werk? Er bestaan misschien voor u regelingen om uw inkomen op peil te houden. Op www.berekenuwrecht.nl kunt u checken of u in aanmerking komt voor aanvullingen op uw inkomen. Geeft het programma aan dat u mogelijk voor gemeentelijke regelingen in aanmerking komt, kijk dan op www.culemborgkanmeer.nl/geldzaken. Onder ‘Minimaregelingen’. 
  • Misschien kunt u toeslagen bij de Belastingdienst aanvragen of moet u die wijzigen. Een proefberekening maakt u op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen. Geef het wel gelijk aan de Belastingdienst door als uw inkomen weer toeneemt, dat voorkomt terugbetalen.