Tijdelijk mobiele camera’s

22 jan 2019
Op verschillende plaatsen in de stad staan tijdelijke camera’s naast of in de buurt van de camera’s die er al stonden. De reden is dat eind december bleek dat een aantal camera’s niet werkte. Daarop zijn tijdelijke camera’s gehuurd en naast de bestaande geplaatst. Dat ziet er misschien niet mooi uit, maar de veiligheid staat voorop.
Het is niet bekend of de vaste camera’s nog gemaakt worden. De camera’s die kapot zijn gegaan, zijn al wat ouder. De gemeente onderzoekt wat de beste optie is: reparatie of vervanging. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheid om te gaan werken met gemakkelijk verplaatsbare camera’s. Tot daar meer duidelijkheid over is, blijven de tijdelijke camera’s staan.

Camera’s zijn een goed middel om de veiligheid te vergroten. Op plaatsen waar camera’s hangen zijn minder geweldsincidenten en vernielingen dan op plekken waar er geen zijn. En de politie kan de beelden bijvoorbeeld gebruiken als bewijslast.