Structuurvisie

De ruimte in Culemborg is schaars. De vraag naar ruimte op het gebied aan bereikbaarheid, groen, milieu, recreatie & toerisme, voorzieningen, water, werken en wonen veranderd door trends in de bevolkingsgroei en –samenstelling, maar de beschikbare ruimte groeit niet.

De toekomstige ontwikkelingen op te vangen en in goede banen te leiden is een ruimtelijk kader van groot belang. Dit kader moet richting geven aan ruimtelijke keuzes en uitdagingen waar de gemeente Culemborg voor staat. Dit kader noemen we de structuurvisie.

Te downloaden bestanden

Structuurvisie deel A - analyse
Structuurvisie deel B - visie
Structuurvisie deel C - uitvoering