Stempas

Kiesgerechtigden ontvangen uiterlijk 2 weken voor de verkiezing een stempas op hun huisadres. Met een stempas kan de kiezer in een stembureau binnen de gemeente stemmen.

Stempas en legitimatie

De stempas toont aan dat u mag stemmen. U moet zich ook kunnen legitimeren. Dus: vergeet niet uw stempas en legitimatiebewijs mee te nemen als u gaat stemmen.

Stempas kwijt of niet ontvangen

Bent u uw stempas kwijt? Of heeft u hem niet ontvangen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen met onderstaand formulier. Online aanvragen kan tot vrijdag 12 maart, 12.00 uur.
Aanvragen kan ook online.

Stemmen in een andere gemeente: vraag een kiezerspas aan

Wilt u gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland? Vraag dan een kiezerspas aan. Uw bestaande stempas wordt ongeldig verklaard. Een kiezerspas wordt maar één keer verstrekt. Aanvragen kan uiterlijk 12 maart 2021, 17.00 uur. Dit kan schriftelijk via onderstaande link of aan de balie in het Stadskantoor - let op: alleen op afspraak
Vraag een kiezerspas online aan.

Kunt u zelf niet stemmen; vraag een volmacht aan

Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Hiervoor geldt:

  • Elke kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen.
  • U kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken.
  • Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Onderhandse volmacht

De makkelijkste manier van machtigen is een 'onderhandse machtiging'. Dat kan alleen tussen kiezers die een Culemborgse stempas hebben:

  • Vul hiervoor de achterzijde van de stempas in.
  • Daarna moeten u (de volmachtgever) en degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) de stempas ondertekenen.
  • Nu kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen.

Een onderhandse machtiging kunt u tot op de dag van de verkiezing regelen. Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs van de volmachtgever laten zien. Dit mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Schriftelijke volmacht

Als u een kiezer wilt machtigen die niet in Culemborg woont, vraagt u een schriftelijke volmacht aan. U stuurt de aanvraag naar uw gemeente. De aanvraag moet uiterlijk een week voor de verkiezingen zijn ontvangen. Gebruik hiervoor het formulier onderaan deze pagina. De kiezer en degene die hij machtigt, vullen allebei een deel van dit formulier in.
Aanvragen van een volmacht kan ook online.

Maximaal twee volmachten

De persoon die wordt gemachtigd, de gemachtigde, mag maximaal twee volmachten aannemen.

Downloads: