Stempas

Kiesgerechtigden ontvangen uiterlijk 2 weken voor de verkiezing een stempas op hun huisadres. Met een stempas kan de kiezer in een stembureau binnen de gemeente stemmen.

Identificatie

Kiezers moeten zich identificeren als zij komen stemmen in het stembureau. Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn op de dag van stemming.

Stempas kwijt

Als u uw stempas bent kwijtgeraakt of u hebt er geen ontvangen, dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen. Dat kan bij het stadskantoor uiterlijk tot en met de dag voor de verkiezing 12.00 uur. Dat kan ook online.

Stemmen in een andere gemeente, vraag een kiezerspas aan

Wilt u stemmen in een andere gemeente binnen de provincie of waterschap, dan moet u een kiezerspas hebben. U kunt bij het stadskantoor uw stempas omruilen voor een kiezerspas. Met de kiezerspas kunt u dan gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen Gelderland of Waterschap Rivierenland. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan uiterlijk tot en met de dag voor de verkiezing 12.00 uur.
U kunt ook schriftelijk een kiezerspas aanvragen. De formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij het stadskantoor of downloaden van onze website: www.culemborg.nl. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas(sen) moet u meesturen. U ontvangt daarna een kiezerspas of –passen.

Kunt u zelf niet gaan stemmen; vraag een volmacht aan

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie – kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dat kan als volgt:

Onderhandse volmacht

Om een machtiging te geven, gebruikt een kiezer het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Dit heet een onderhandse volmacht’. Kiezer en gemachtigde moeten beiden tekenen. De stempas of kiezerspas verandert daarmee in een volmachtbewijs. De volmachtgever en gemachtigde moeten in dezelfde gemeente wonen. Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs van de volmachtgever laten zien. Dit mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Schriftelijke volmacht

U mag ook een schriftelijke volmacht aanvragen. U stuurt de aanvraag naar de gemeente. De aanvraag moet een week voor de verkiezingen zijn ontvangen. Gebruik hiervoor het formulier onderaan deze pagina. De kiezer en degene die hij machtigt, vullen allebei een deel van dit formulier in.

Maximaal twee volmachten

De persoon die wordt gemachtigd, de gemachtigde, mag maximaal twee volmachten aannemen.

Informatie voor politieke partijen / campagne voeren

Partijen en kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het voeren van een verkiezingscampagne. In de gemeente zijn de zogenaamde vrije plakplaatsen beschikbaar voor het aanplakken van uw verkiezingsposters. Daarnaast worden extra borden geplaatst 1 week na de datum kandidaatstelling bij de rotonde Rijksstraatweg ter hoogte van de Meerlaan, bij het Chopinplein en bij winkelcentrum Parijsch.

Zie voor meer informatie: www.kiesraad.nl

downloads: