Start uw innovatieve project op met steun van Fruitdelta

23 jun 2022
FruitDelta Rivierenland wil de regio helpen door projecten van ondernemers en ondernemende inwoners financieel te ondersteunen. Hiervoor bestaat het Regionaal StimuleringsFonds (RSF). Het RSF heeft elk jaar bijna vijfhonderdduizend euro beschikbaar voor vernieuwende projecten in de regio. De eerste ronde RSF 2022 sluit op 15 september.

De gemeenten uit de regio geven elk jaar geld aan het Regionaal StimuleringsFonds (RSF). Daarmee kunnen initiatiefnemers uit de regio een steun in de rug krijgen. De projecten moeten direct bijdragen aan minimaal één van de speerpunten, zoals genoemd in het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025.

Meer informatie over het RSF staat op de website van Fruitdelta Rivierenland, www.fruitdelta.nl. Daar kunt u ook een project indienen.