Standplaats aanvragen (max 5 jaar)

U wilt etenswaren of andere producten verkopen vanuit een kraam of wagen in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld een bloemenstalletje, een loempiakraam of een oliebollenkraam. Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

U vraagt de standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

U dient een schriftelijke aanvraag in via het aanvraagformulier. De aanvraag moet acht weken van te voren bij de gemeente binnen zijn.

 

Bij een aanvraag voor het innemen van een commerciële standplaats voegt u de volgende gegevens toe:

  • Kopie geldig legitimatiebewijs;
  • Kopie bewijs van een afgesloten aansprakelijkheidsverzekering;
  • Kopie bewijs inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden);
  • Een situatietekening van de locatie met daarop aangegeven de locatie van de kraam/verkoopwagen;
  • Een foto van de verkoopwagen/kraam;
  • Een schriftelijke verklaring van de grondeigenaar van de verkooplocatie (indien van toepassing).

De kosten staan in de legesverordening van de gemeente Culemborg op Overheid.nl