Stadsvisie

De stadsvisie is een kompas bij ontwikkelingen in de stad. Hij zet aan tot denken over de verschillende aspecten die vanuit het DNA van Culemborg van belang zijn bij een ontwikkeling.

Stadsvisie Culemborg

In het rapport Culemborg Stroomt staan drie kernbegrippen centraal: meervoudig duurzaam, verbindend en innovatie/proeftuinen. In de stadsvisie leggen we deze begrippen nog een keer uit. De kernbegrippen vormen een kompas bij ontwikkelingen in de stad. Ze zetten aan tot denken over de verschillende aspecten die vanuit het DNA van Culemborg van belang zijn bij een ontwikkeling.

Bekijk de volledige stukken in het raadsinformatiesysteem:

Krachtig Culemborg

Om voor de huidige en nieuwe generaties Culemborg tot een aantrekkelijk plek te houden om te wonen, te werken, te leren en te recreëren dienen er strategische keuzes te worden gemaakt. Dat was de aanleiding voor het onderzoek naar de kracht en de opgaven van de stad. De kernvraag van het onderzoek zoals die door de gemeenteraad destijds is geformuleerd luidt als volgt: ‘Wat heeft de stad Culemborg op de (middel)lange termijn nodig om haar positie te behouden en verder te versterken?’ De resultaten leest u in het rapport 'De kracht van de regio: strategische verkenning, scenario’s, eindadvies'.

Openingstijden

maandag 9.00 - 16.00 uur
dinsdag 9.00 - 19.00 uur
woensdag 9.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 16.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Wij werken op afspraak

Bezoekadres

Ridderstraat 250 (ingang Oostersingel)
4101 BK Culemborg

Postadres

Postbus 136
4100 AC Culemborg

Informatiemagazine - voorzieningen en stratengids
 

Contact

Telefoon 0345 477 700
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00 - 16.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

E-mail info@culemborg.nl

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Culemborg