Sporten en bewegen

Buiten sporten mag. Maar je moet wel 1,5 meter afstand houden. Op deze pagina vindt u meer informatie over de spelregels.

Bekijk de landelijke regels rond sporten op www.rijksoverheid.nl

In de gemeente Culemborg geldt het volgende:

 • Iedereen mag weer buiten sporten:
  - personen vanaf 12 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot anderen.
  - voor kinderen tot en met 12 jaar geldt de 1,5 meter afstand niet.
 • Gebruik je gezonde verstand. Houd zelf rekening met alle maatregelen die gelden.
 • Buiten sporten mag alleen als de gemeente Culemborg hiervan weet en hiervoor het plan van de sportvereniging/sportclub/organisatie heeft goed gekeurd. Een plan moet gemaakt worden met behulp van ons format (zie verder op deze pagina)  
 • Iedereen mag meedoen, ook kinderen en jongeren die geen lid zijn. We roepen hen op om zich te melden bij de vereniging waar zij mee willen doen of bij ElkWelzijn.
 • Buiten sporten is alleen toegestaan op de door de gemeente vastgestelde tijden. Van maandag tot en met vrijdag van 15.00 - 21.00 uur. Op zaterdag en zondag in overleg met de gemeente en uiterlijk tot 16.00 uur. Dit vraagt van verenigingen om een aangepast rooster. Sportverenigingen informeren zelf hun leden wanneer zij welkom zijn.  
 • Er mag geen gebruik gemaakt worden van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen.
 • Er mag geen publiek aanwezig zijn.

Regels

De noodverordening van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, waar Culemborg onder valt, is leidend. En ook de spelregels die de Veiligheidsregio heeft vastgesteld. Deze kunt u nalezen op deze pagina.

Daarnaast heeft de gemeente Culemborg een protocol opgesteld waaraan iedereen zich moet houden.

Plan indienen

Alle sportverenigingen of sportaanbieders die dat willen, kunnen een plan indienen om kinderen en jongeren te kunnen laten sporten. Het sporten is alleen toegestaan in de buitenlucht. Op buitensportlocaties of op een locatie in de openbare ruimte. Die locatie moet worden vastgesteld in overleg met de gemeente. Een plan indienen kan door ons format hiervoor te gebruiken. En dat in te leveren bij de gemeente via accommodatieloket@culemborg.nl. Pas na goedkeuring van de gemeente, mogen jullie je sportactiviteiten uitoefenen.

Handhaving

De noodverordening, de regionale spelregels en dit protocol zijn leidend. De gemeente Culemborg handhaaft op basis daarvan op het naleven van de regels. Bij overtredingen kan het in het uiterste geval zo zijn dat de gemeente de sportactiviteiten van de betreffende sportvereniging/club/aanbieder stop zet of de betreffende locatie sluit. 

Om iedereen ook tijdens het sporten te wijzen op de spelregels kunt u gebruik maken van deze poster: