Sociaal wijkteam

Met elkaar. Voor elkaar! Dat is hoe het sociaal wijkteam wil werken. Bij een sociaal wijkteam kunt u terecht met vragen, zorgen en ideeën. Over uzelf of over uw wijk. Het team bestaat uit professionals uit het welzijnswerk en de zorg. We luisteren naar uw verhaal. Samen kijken we wat mogelijk is.

Met welke vragen of ideeën kunt u bij het sociaal wijkteam terecht?

Eigenlijk kunnen alle vragen gesteld worden. Over zorg, werk, wonen, welzijn, opvoeden en opgroeien. De leden van het sociaal wijkteam hebben samen een brede kennis. Ze weten goed de weg in zorg, welzijn en het jeugdwerk. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon bij uw vertrouwde personen en instanties terecht.

Hoe werkt het team?

Het sociaal wijkteam luistert naar uw verhaal: wat is uw vraag of idee? In een gesprek wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Wie kan hier meedenken? Misschien heeft u een signaal of een idee voor uw buurt. U bepaalt zelf wat uw plan is, bijvoorbeeld samen met familie of andere betrokkenen. Zodat de situatie er beter van wordt. En als er professionele hulp nodig is, dan wordt dit in gang gezet.

Wie vormen het sociaal wijkteam?

Een sociaal wijkteam bestaat uit mensen die werken bij verschillende welzijns- en zorginstellingen, veel bekende gezichten in Culemborg. De teamleden brengen hun eigen kennis en ervaring mee. Bijvoorbeeld op het gebied van wijkverpleging, maatschappelijk werk, jeugdhulp, wijkgericht werken, ouderen of Wmo. Alle Culemborgse organisaties werken samen. Zo maken zij hulp toegankelijk en eenvoudiger. De sociale wijkteams vervullen een rol in de veranderingen in de Wmo en jeugdhulp en rondom participatie.

Contact met het wijkteam

Sociaal wijkteam - locatie oost

(postcodes 4101 tot en met 4103)

de Salaamander
Heimanslaan 2
inloop dinsdag 9.30- 11.30 uur

Sociaal wijkteam - locatie west

(postcodes 4104 tot en met 4107)

BonVie
Admiraalvlinderlaan 1
inloop donderdag 10.00 - 11.00 uur

Beide sociale wijkteams zijn telefonisch en via whatsapp bereikbaar via t. 06 46 98 52 75 of via
e-mail sociaalwijkteam@swtculemborg.nl