Scholen

In Culemborg zijn locaties voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en volwasseneducatie.

Basisonderwijs

Culemborg telt 13 basisscholen. Elk van de basisscholen geeft het onderwijs op zijn eigen wijze vorm. In Culemborg wordt onder andere Montessori-onderwijs, Jenaplan- en Daltononderwijs aangeboden.

Voortgezet onderwijs

Culemborg heeft twee brede scholengemeenschappen met beide een aanbod van vmbo, havo en vwo. De scholen hebben een regionale functie. Ongeveer vijftig procent van de leerlingen komt van buiten Culemborg.

Speciaal onderwijs

Culemborg kent zowel speciaal basisonderwijs als speciaal voortgezet onderwijs. Kinderen kunnen alleen op basis van een verwijzing van het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs op de scholen worden toegelaten. Meer informatie over verwijzing en procedure kunt u via het speciaal onderwijs krijgen of via de verwijzende school.

Educatie voor volwassenen

Het ROC Rivor verzorgt dag- en avondonderwijs voor vmbo tl/havo, educatieve cursussen (onder meer alfabetisering) en inburgeringscursussen. De meeste cursussen worden ook in Culemborg aangeboden.

Ook de Volksuniversiteit biedt een uitgebreid aanbod.