Scholen

Culemborg biedt basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en volwasseneneducatie

Basisonderwijs

Culemborg telt 13 basisscholen. Elk van de basisscholen geeft het onderwijs op zijn eigen wijze vorm. In Culemborg wordt onder andere Montessori-onderwijs, Jenaplan- en Daltononderwijs aangeboden.

Voortgezet onderwijs

Culemborg heeft twee brede scholengemeenschappen met beide een aanbod van vmbo, havo en vwo. De scholen hebben een regionale functie. Ongeveer vijftig procent van de leerlingen komt van buiten Culemborg.

Speciaal onderwijs

Culemborg kent zowel speciaal basisonderwijs als speciaal voortgezet onderwijs. Kinderen kunnen alleen op basis van een verwijzing van het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs op de scholen worden toegelaten. Meer informatie over verwijzing en procedure kunt u via het speciaal onderwijs krijgen of via de verwijzende school.

Volwasseneneducatie

Het ROC Rivor verzorgt dag/avond-onderwijs voor vmbo tl/havo, educatieve cursussen (onder meer alfabetisering) en inburgeringscursussen. De meeste cursussen worden ook in Culemborg aangeboden.

Ook de Volksuniversiteit in Culemborg biedt een uitgebreid aanbod.

Meer informatie

Kijk op culemborg.smartmap.nl voor alle onderwijsinstellingen in Culemborg.

Advieslijn

0800-5010 is dé informatie- en advieslijn voor alle vragen van ouders over onderwijs.

Bel voor deskundige antwoorden gratis 0800-5010, bereikbaar op schooldagen tussen 10.00-15.00 uur.