Sascha Baggerman beoogde wethouder Culemborg

18 mrt 2020
De 7 raadsfracties van het raadsprogramma zijn verheugd om Sascha Baggerman voor te dragen aan de gemeenteraad als nieuwe wethouder. Sascha (43) is getrouwd en moeder van Puck (7) en Boris (5) en woonachtig in Driehuis (gemeente Velsen).

Sascha Baggerman begon ooit als beleidsadviseur bij de gemeente Texel op het gebied van Wmo en welzijn. Vervolgens werd ze vier jaar gedeputeerde Jeugdzorg, welzijn, sport, cultuur/cultuurhistorie en wonen bij de provincie Noord-Holland. Daarna is zij bijna 7 jaar eigenaar geweest van haar eigen adviesbureau in de culturele (erfgoed)sector. Meest recent was ze senior adviseur in het sociaal domein bij Vondel & Nassau.

Sascha: “De inhoud van het sociaal domein ken ik goed. Ook de politiek is zeker geen onbekende voor mij. Culemborg daarentegen is voor mij wel onbekend. De problemen binnen het sociaal domein, forse overschrijding van het budget en onvoldoende informatie om te kunnen sturen, gelden echter niet alleen voor Culemborg, maar voor bijna alle gemeenten in Nederland.”

De 7 fracties van het raadsakkoord zien in haar een bestuurder die richting geeft en de transformatie in het sociaal domein van binnen en buiten kent. Een wethouder die graag de samenwerking met de stad aangaat.

“Ik ga de uitdaging om verbetering in het sociaal domein aan te brengen graag aan en hoop dat ik daarbij op de steun, maar vooral ook kennis en ervaring, van de inwoners en organisaties in Culemborg kan rekenen. Ik kijk er naar uit snel kennis te maken met de gemeente en haar bewoners.”, zegt Sascha.

Sascha wordt, afhankelijk van de actualiteiten rondom het Coronavirus, tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 april 2020 voorgedragen aan de raad.