Samenwerking bij klimaatverandering

12 Feb 2019
De gemeenten in de regio Rivierenland, Waterschap Rivierenland en de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe werken samen aan Ruimtelijke Adaptatie. Adaptatie is de mogelijkheid tot aanpassing aan klimaatverandering. De samenwerkende partijen willen de kwetsbaarheid voor klimaatverandering verminderen. En waar mogelijk voordeel halen uit een veranderend klimaat.

De regio Rivierenland onderzoekt kwetsbare locaties en maatregelen.

In regio Rivierenland werkten de gemeenten en Waterschap Rivierenland al samen aan riolering en waterzuiveringen (de waterketen). Eind 2018 tekenden het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen het landelijke Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie. Op 31 januari 2019 ondertekenden partners in Rivierenland een samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het landelijke bestuursakkoord. Namens Culemborg ondertekende wethouder Joost Reus.