Rioolverstopping

Is het riool bij u verstopt? Dan moet de gemeente of u zelf dit oplossen. Dat hang af van de plek van de verstopping. Zit de verstopping in gemeentegrond, dan kunt u een melding doen bij de gemeente.

Wie moet de verstopping oplossen?

Controleer of er water in de erfscheidingsput staat.

  • Staat er geen water in de erfscheidingsput? Dan is de verstopping op uw eigen grond. Dan moet u de verstopping oplossen. De kosten zijn voor u.
  • Staat er water in de erfscheidingsput? Dan zit de verstopping in gemeentegrond. De gemeente moet de verstopping oplossen. U kunt het bij spoed ook direct op laten lossen, dan krijgt u een vergoeding van ons. Dan moet u wel aan kunnen tonen dat de verstopping in gemeentegrond was, en niet op uw eigen terrein. 

Woont u in een huurhuis? Neem dan contact op met de eigenaar of verhuurder van het woningblok.

Waar zit de erfscheidingsput?

Een erfscheidingsput zit op de grens van uw eigen grond en de gemeentegrond. Op de bouwtekeningen staat de put vaak aangegeven. U kunt ook de locatie aanvragen bij ons (mail naar info@culemborg.nl). U moet de put (laten) opgraven om te zien of er water in staat. Als er water in de put staat, betekent het dat de verstopping verderop is, op de grond van de gemeente. Dan moet de gemeente de verstopping oplossen. 

Als er geen water in de erfscheidingsput staat, betekent het dat de verstopping vóór de put zit. Dat is op uw eigen terrein. U bent verantwoordelijk voor het riool op uw eigen terrein. De verstopping moet u dan zelf oplossen.

Goed rioolgebruik en rioolverstopping voorkomen

Alles wat je in de gootsteen of door de wc spoelt, komt in het riool terecht. In de meeste gevallen is het riool daar ook voor bedoeld. Maar in sommige gevallen juist niet. En dan is dat erg schadelijk. Vet stolt en doekjes hopen op. Dan ontstaan verstoppingen, die vaak alleen door een ontstoppingsbedrijf verwijderd kunnen worden.

Ook verderop in het riool kunnen problemen ontstaan, zoals vastgelopen pompen en verstopte roosters. En sommige chemische stoffen, zoals medicijnen en verf, zijn niet of nauwelijks uit het water te verwijderen.

Al dat afvalwater moet gezuiverd worden, zodat het veilig kan terugkeren in de natuur. Als er een keer heel veel regen valt (dat ook met het riool wordt afgevoerd) kunnen schadelijke stoffen in de natuur terechtkomen. Let dus goed op wat u doorspoelt en gebruik het riool op de juiste manier.

Op nietinhetriool.nlexterne-link-icoon leest u hier meer over.