Rioolaansluiting aanvragen

De gemeente Culemborg verzorgt niet de rioolaansluiting van uw woning, bedrijf of ander gebouw. De gemeente wijst een aansluitpunt aan. De aanvrager moet zelf de rioolaansluiting maken. De gemeente heeft wel voorwaarden. Deze voorwaarden zijn op te vragen bij team Planrealisatie van de gemeente Culemborg.

Aanvragen

Er zijn 2 soorten rioolaansluitingen: gecombineerde stelsels en gescheiden stelsels. Wilt u aansluiting op een gescheiden stelsel? Dan hebt u een dubbele aansluiting nodig voor de afvoer van het vuile water en het regenwater.

U kunt een rioolaansluiting aanvragen. Daarvoor kunt u bellen of mailen:

  • bel naar telefoon 0345 477 700 en vraag naar Planrealisatie
  • mail naar info@culemborg.nl, ter attentie van team Planrealisatie

Bent u niet aangesloten op de riolering?

Als er een riool aanwezig is, moet de aanvrager zelf de aansluiting maken. De kosten zijn voor rekening van de aanvrager. De gemeente wijst een aansluitpunt aan en geeft de voorwaarden af voor de realisatie van de aansluiting.

Als er geen riool aanwezig is, dan zorgt de gemeente voor een punt voor aansluiting (dat kan zijn een IBA of pompput). De gemeente betaalt dan het aansluitpunt en de aanvrager moet zelf zorgen voor de aansluiting op dat aansluitpunt. Ook zijn er voorwaarden voor aansluiting.

In Culemborg zijn ca. vijftig woningen en bedrijven in het buitengebied en woonboten niet aangesloten op (druk)riolering. Volgens de wet is het verboden om het afvalwater ongezuiverd te lozen op het oppervlaktewater of in de bodem. De gemeente Culemborg, waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en Rijkswaterstaat handhaven deze regels. De gemeente Culemborg ziet het als haar maatschappelijke plicht om deze bewoners de helpende hand te bieden.

Individuele Behandelingsinstallatie van Afvalwater

De gemeente Culemborg, het waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en Rijkswaterstaat hebben het plan 'Sanering buitengebied Culemborg' opgesteld. Voor veraf gelegen panden in het buitengebied is aansluiten op de riolering erg duur. In die gevallen is er een alternatief: de Individuele Behandelingsinstallatie van Afvalwater (IBA)externe-link-icoon.

Als de bewoner ermee instemt, legt de gemeente een IBA aan. De bewoners betalen een bijdrage voor de aanlegkosten. De gemeente onderhoudt de IBA. Het voordeel is dat de bewoners alles uit handen kunnen geven en dat het milieu hiermee beter af is. Het waterschap Rivierenland en de Provincie Gelderland staan achter het beleid van de gemeente.

Kosten

De werkelijke kosten van een normale rioolaansluiting zijn voor rekening van de aanvrager. De hoogte van de kosten kan sterk variëren afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.