Restauratie Binnenpoort bijna klaar

13 jul 2022
Het einde van de werkzaamheden aan de Binnenpoort is in zicht. Op maandag 18 juli worden de gerestaureerde delen (klokwijzers en windvaan) weer teruggeplaatst. Hierna zijn alle onderhoudswerkzaamheden afgerond. De aannemer breekt de steigers dan ook weer af.

De doorgang onder de Binnenpoort is op 18 juli tussen 7.00 en 16.00 uur afgesloten. Wilt u de gerestaureerde onderdelen van dichtbij bekijken? Kom dan rond 7.30/8.00 uur naar de Binnenpoort, aan de marktzijde.

De werkzaamheden aan de Binnenpoort hebben in totaal 4 maanden geduurd.