Reisdocument vermist of gestolen

Bent u uw reisdocument kwijt of is het gestolen? Geeft u dat dan zo snel mogelijk aan ons door. Dat is belangrijk om misbruik van uw document te voorkomen.

Belangrijk bij vermissing reisdocument

  • Zodra u een reisdocument als vermist opgeeft, is deze niet meer bruikbaar. Geeft u een vermissing door en u vindt het reisdocument later terug, dan is deze niet meer geldig. Het gebruik van een teruggevonden paspoort of identiteitskaart is zelfs strafbaar.
  • De melding is niet meer terug te draaien.
  • Het is niet verplicht om uw gestolen of verloren reisdocument te vervangen. U moet wel in het bezit zijn van minstens één identiteitsbewijs. Stel dat u een paspoort kwijtraakt, maar u heeft nog een identiteitskaart, dan kunt u zich nog steeds identificeren. 
  • Vindt u toch nog uw reisdocument terug? Lever deze dan in bij de gemeente. Het is niet meer geldig, maar ook met een oud document is fraude mogelijk. 
  • Bij diefstal van uw reisdocument is het verstandig om aangifte te doen bij de politie.

Als u drie keer of meer binnen vijf jaar een reisdocument als vermist opgeeft, loopt u het risico dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uw gegevens opneemt in het Register paspoortsignaleringenexterne-link-icoon. Ga dus zorgvuldig om met uw reisdocument.

In het buitenland

  • Als u uw paspoort of identiteitskaart in het buitenland verliest, doet u aangifte bij de politie ter plaatse. Vraag om een schriftelijk bewijs hiervan. Dit hebt u nodig voor uw verzekering.
  • In Nederland hoeft u geen aangifte te doen bij de Nederlandse politie.
  • Meld bij de Nederlandse ambassade of het consulaat externe-link-icoondat uw paspoort of identiteitskaart kwijt of gestolen is. Met het buitenlandse proces-verbaal kunt u bij de gemeente een nieuwe identiteitskaart aanvragen.
  • Vraag een nooddocument aanexterne-link-icoon bij de Koninklijke Marechaussee.