Reinigen riolering verschillende straten

2 jul 2019
Het riool wordt gereinigd in de Kattenstraat, Herenstraat, Het Jach, Het Hof, Hoogland, Hoge Akker en Schoolhof. De werkzaamheden zijn op woensdag 3 juli en donderdag 4 juli 2019. De werkzaamheden kunnen het verkeer hinderen.

Het reinigen van het riool kan stank- of wateroverlast veroorzaken in uw woning. De luchtdrukverschillen bij het reinigen kunnen de sifons in de woningen leegzuigen. Hierdoor ontstaat een open verbinding tussen de woningen en het gemeentelijke riool. Op deze manier kan er rioollucht in uw woning komen. Als u de sifons weer vultĀ  verdwijnt de rioollucht snel. Spoel hiervoor het toilet een keer door en zet de kranen kort open.

Ziet u de blauwe reinigingsvoertuigen van aannemer GMB Rioolreiniging in uw straat staan? Dan kunt u uw toiletdeksel naar beneden te doen en verzwaren. Daarmee voorkomt u mogelijke overlast. De voertuigen staan steeds een korte tijd op dezelfde plek.

In de genoemde straten is kortgeleden weer vet in het riool gevonden. Daardoor verstopt het riool, met alle overlast tot gevolg. Vet hoort niet in het riool. Dat moet bij AVRI ingeleverd worden in de daarvoor bestemde bakken. Het vet verwijderen bezorgt de gemeente extra kosten. En dat is niet nodig.