Registratie levenloos geboren kind in BRP

U kunt een levenloos geboren kind laten registreren in de Basisregistratie personen (BRP).
  • Het verzoek moet door de ouder zelf worden gedaan. Het is niet mogelijk om namens de andere ouder het verzoek te doen.
  • Neem het ingevulde formulier (zie hieronder) mee naar de afspraak. 
  • Op het moment van de geboorte van het kind moet de ouder ingezetene zijn geweest. Dat kan in het tijdperk van de persoonskaart zijn geweest (voor 1 oktober 1994), van de GBA (van 1 oktober 1994 tot 6 januari 2014) of de BRP (vanaf 6 januari 2014). Heeft de geboorte van het kind nog voor de datum van inschrijving van de ouder plaatsgevonden, dan worden geen gegevens over het kind opgenomen.
  • De ouder moet op enig moment sinds 1 oktober 1994 in Nederland hebben gewoond.