Regioplan Beschermd Wonen

19 jul 2021
De Culemborgse gemeenteraad heeft het Regioplan Beschermd Wonen vastgesteld. Het plan gaat over het zo goed mogelijk regelen van beschermd wonen en de maatschappelijke opvang. Vanaf 2022 gaat de organisatie hiervan veranderen. In dit plan leggen we uit hoe we ons daarop voorbereiden. Het plan is ontwikkeld naar aanleiding van het besluit van de overheid om gemeenten vanaf 2022 zélf verantwoordelijk te maken voor Beschermd Wonen.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Beschermd wonen is bedoeld voor inwoners die door psychiatrische problemen (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Voor deze personen is 24 uur per dag bereikbaarheid van zorg en hulp nodig. Het kan zijn dat iemand in een instelling woont. Het kan ook zijn dat iemand in een huis woont, alleen of met anderen. Die personen krijgen de zorg en hulp in hun huis. Maatschappelijke opvang is bedoeld voor personen die dak- of thuisloos zijn. De nachtopvang helpt mensen die onverwacht een slaapplek nodig hebben. Hier is een bed, eten en een douche. Mensen kunnen hier maximaal 3 maanden gebruik van maken. Heeft iemand na 3 maanden nog geen andere plek gevonden, dan mag hij naar een 24-uursopvang. We bieden daar hulp om zo snel mogelijk te herstellen.

Samenwerking blijft

In 2018 heeft Culemborg, samen met andere gemeenten in de regio Gelderland-Zuid, besloten om ook vanaf 2022 te blijven samenwerken en Beschermd Wonen gezamenlijk te organiseren. In het regioplan worden keuzes gemaakt over de manier waarop we met elkaar samenwerken, de zorg financieren en de toegang tot Beschermd Wonen organiseren. Ook kiezen we ervoor om de instellingen voor Beschermd Wonen niet te verplaatsen.

Wat betekent dit voor Culemborgers?

Vanaf 2022 wonen minder mensen in een voorziening voor Beschermd Wonen. Ondersteuning vindt zoveel mogelijk in de eigen omgeving plaats. Dat betekent dat mensen met een ernstige psychiatrische aandoening straks vaker en langer thuis blijven wonen. Herstel vindt zoveel mogelijk in de eigen vertrouwde woonomgeving plaats. Met hulp van het eigen sociale netwerk. Daardoor kunnen mensen met een ernstige psychiatrische aandoening volwaardig deelnemen aan de maatschappij. De benodigde ondersteuning wordt zoveel mogelijk lokaal, in Culemborg, georganiseerd. Natuurlijk kunnen mensen die dat echt nodig hebben, ook in de toekomst gebruikmaken van Beschermd Wonen in een voorziening.

Download en lees het Regioplan Beschermd Wonen.