Regionale Energie Strategie

Elke Energieregio maakt een Regionale Energie Strategie. Dat is een document waarin we uitleggen hoe we zonne-en windenergie gaan opwekken. Wat we in plaats van aardgas kunnen gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen. En kijken we wat dat allemaal betekent voor het opslaan en leveren van energie en warmte. In de Regionale Energie strategie behandelen we drie onderwerpen: groen en schone elektriciteit, warmte en het elektriciteitsnet.

Groen en schone elektriciteit

In dat ontwerp doen we als regio een bod of voorstel. We vertellen hoeveel groene of schone stroom we willen opwekken. Dat is 0,632 Twh. Om die hoeveelheid te halen, hebben we 176 hectare aan grote zonne-energieprojecten en 42 windmolens nodig. Om u een idee te geven: 176 hectare komt neer op ongeveer 25 voetbalvelden. En 42 windmolens leveren elektriciteit voor ruim 130.000 huishoudens.

De regio heeft al 16 hectare aan zonne-energieprojecten en er zijn 25 windmolens. Er moeten dus nog nieuwe projecten en windmolens bijkomen.

Warmte

We moeten ook een Regionale Structuur Warmte (RSW) opstellen. In die RSW vertellen we welke bronnen we hebben in de regio om schoon, betaalbaar en zeker te kunnen verwarmen. Het gaat om grotere bronnen of -projecten waarmee we meer dan 1500 woningen kunnen verwarmen. En die we ook in meerdere gemeentes kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van de warmte van de aarde. Wij kijken ook of we in de toekomst aardgas kunnen vervangen door waterstof of biogas.

Het elektriciteitsnet

Er wordt straks veel meer groene en schone energie opgewekt. Dat heeft nogal wat gevolgen voor het elektriciteitsnet en dus voor onze netbeheerder Liander.  Op een kaart laten we zien waar we voor 2030 problemen verwachten met het zogenoemd ‘terugleveren’ van elektriciteit. Dat betekent dat stroom op het net komt van zonnepanelen en windmolens die niet ter plekke wordt gebruikt.