Regionale Adaptatie Strategie

We staan voor de uitdaging om onze leef- en werkomgeving aan te passen aan de veranderingen van het klimaat. Negen gemeenten uit Rivierenland, waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland ontwikkelden samen met andere stakeholders een Regionale klimaat Adaptatie Strategie (RAS) voor de regio Rivierenland.

In 2050 klimaatadaptief

De RASexterne-link-icoon maakt op regionaal niveau inzichtelijk of, en zo ja waar, extra inzet nodig is om vanaf 2020 klimaatadaptief te handelen en in 2050 klimaatadaptief ingericht te zijn. Aan deze RAS wordt later dit jaar nog een samenwerkingsagenda voor de uitvoering gekoppeld. Door in samenhang klimaatadaptatie vraagstukken te benaderen in de regio, proberen we winst te behalen voor de regio als geheel. Gemeenten en individuele stakeholders gaan daarnaast zelf aan de slag met hun eigen (lokale) aanpak (LAS).