inwoners verhuizen

Verhuizen

Als u verhuist, of als u vertrekt naar het buitenland (emigratie) dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. U kunt online via DigiD aangifte doen (zie onder de afspraakknop).

Uw verhuizing geeft u digitaal door (zie onder de afspraakknop):

 • wanneer u verhuist binnen de gemeente Culemborg;
 • wanneer u vanuit een andere gemeente in de gemeente Culemborg gaat wonen. Uitschrijven is niet nodig.
 • geef de verhuizing door uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. Maximaal een maand van tevoren mag ook. Te laat doorgeven kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, studiefinanciering of uw parkeervergunning.
 • Als u vanuit de gemeente Culemborg vertrekt naar een andere gemeente, moet u bij die gemeente aangifte doen van uw nieuwe adres.

In de volgende situatie moet u aangifte van emigratie doen:

 • wanneer u naar het buitenland vertrekt en in een tijdvak van één jaar tenminste acht maanden in het buitenland zult verblijven.

Bijzonderheden

Iedereen van 18 jaar en ouder is verplicht aangifte te doen bij een verhuizing (zie onder de afspraakknop). Ouders, voogden of verzorgers moeten dit voor minderjarigen doen. Hierop geldt een uitzondering: 16- en 17 jarigen kunnen zelf aangifte doen.

 • Echtgenoten/geregistreerde partners kunnen voor elkaar aangifte doen.
 • Ouders en meerderjarige kinderen, die op hetzelfde adres wonen, kunnen ook voor elkaar aangifte doen.
 • In andere gevallen kan een meerderjarige worden gemachtigd om de aangifte te doen.
 • In geval van verblijf in een instelling voor gezondheidszorg is het hoofd van de instelling bevoegd om aangifte te doen.

Meebrengen / meesturen

Aanvragen

Wanneer u verhuist binnen de gemeente Culemborg of u komt vanuit een andere gemeente in de gemeente Culemborg wonen, kunt u de aangifte op drie manieren doen:

 • via DigiD
 • digitaal invullen bij de zelfbedieningsbalie in het stadskantoor;
 • via het invullen van een adreswijzigingsformulier dat via deze website te downloaden is. U kunt dit formulier uitprinten, invullen en opsturen naar het stadskantoor.

In alle gevallen moet u een (kopie van een) legitimatiebewijs en een kopie van het huur- of koopcontract tonen of bijvoegen.

Verklaring hoofdbewoner

Als u bij iemand gaat inwonen of gaat samenwonen, dan moet de hoofdbewoner een verklaring van medebewoning afgeven. Dit kan via het adreswijzigingsformulier of het formulier verklaring medebewoning, dat te downloaden is (zie onder de afspraakknop) of verkrijgbaar is bij de stadswinkel of. Zo nodig toestemming woningbouwvereniging aan de hoofdbewoner.

Vertrek naar het buitenland

De aangifte van vertrek naar het buitenland kunt u op twee manieren doen:

 • u kunt het direct online regelen via het formulier vertrek buitenland - zie onder de afspraakknop
 • u kunt het formulier 'aangifte verhuizing' downloaden (zie onder de afspraakknop). Vervolgens kunt u dit formulier uitprinten, invullen en opsturen naar de stadswinkel, postbus 136, 4100 AC Culemborg. U moet een kopie van een identiteitsbewijs bijvoegen.
 • via het invullen van het formulier 'aangifte verhuizing', verkrijgbaar bij de stadswinkel; u moet een (kopie van een) identiteitsbewijs tonen.