inwoners uittreksel_of_akte_aanvragen

Uittreksel of akte aanvragen

In de basisregistratie personen (BRP) staan persoonsgegevens geregistreerd van iedereen die binnen de gemeente woont. Dit zijn adresgegevens, maar ook gegevens over een eventueel huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Uit de BRP kunnen verschillende uittreksels en verklaringen worden verstrekt. Het uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is het meest gevraagde uittreksel.

Gegevens basisregistratie personen (BRP)

Het is van belang dat uw gegevens in de BRP juist en volledig zijn. Het uittreksel is niet geldig als de gegevens die erop vermeld staan niet meer kloppen. Twijfelt u? Neem dan contact op met de gemeente.

Soorten uittreksels en afschriften

  • Uittreksel basisregistratie personen (BRP)
  • Afschrift van de geboorteakte
  • Afschrift van de akte van huwelijk of echtscheiding
  • Afschrift van de overlijdensakte
  • Bewijs van Nederlanderschap
  • Bewijs van in leven zijn (Attestatie de Vita)

Let op: een afschrift van de geboorteakte wordt vaak verward met een uittreksel BRP. Dat zijn twee verschillende documenten.

Aanvragen

Een Bewijs van in leven zijn (Attestatie de Vita), kunt u alleen aanvragen bij het stadskantoor.
Let op: Een afschrift van de akte is alleen aan te vragen in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaats gevonden.

De andere uittreksels en verklaringen kunt u op drie manieren aanvragen:

Digitaal

Een uittreksel BRP en bewijs van Nederlanderschap kunt u online met uw DigiD aanvragen. Wanneer u uw e-mail adres invult ontvangt u automatisch direct een bevestiging en kopie van uw aanvraag.  - zie onder de afspraakknop -

Schriftelijk

U kunt een uittreksel of verklaring ook schriftelijk aanvragen. Dit kan door gebruik te maken van één van de aanvraagformulieren, die u kunt downloaden. - zie onder de afspraakknop -

Stadskantoor 

Voor het aanvragen van een uittreksel of verklaring kunt u ook naar het stadskantoor komen. Maak hiervoor een afspraak. En neem een geldig legitimatiebewijs mee. Vraagt u het uittreksel of de verklaring voor iemand anders aan? Dan heeft u een schriftelijke machtiging en een origineel legitimatiebewijs van uzelf en de aanvrager nodig. 

Doel

Het is van belang om aan te geven waar u het uittreksel voor nodig heeft. Op basis van die informatie zorgen medewerkers van de gemeente dat de juiste gegevens op het uittreksel komen te staan.

Internationaal

Voor gebruik in het buitenland kan er een internationaal, meertalig attestatie de vita (bewijs van in leven zijn) worden afgegeven. De kosten hier van zijn € 15,00.

De aanvrager moet in persoon verschijnen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De aanvrager moet een geldig identiteitsbewijs tonen (volgens de Wet op de Identificatieplicht).
Is het bewijs aantoonbaar nodig voor een buitenlands pensioen, dan worden geen leges in rekening gebracht.

Kosten

Uittreksel BRP € 15,00
Afschrift akte € 12,90
Bewijs Nederlanderschap BRP € 15,00