inwoners parkeerkaart_of_vergunning

Parkeerkaart of -vergunning

Om Culemborg bereikbaar en leefbaar te houden voor bezoekers, bewoners en bedrijven is in een groot gedeelte van de stad betaald parkeren ingevoerd.

Betaald parkeren / parkeerautomaten

De gemeente Culemborg maakt gebruik van parkeerautomaten. De tickets uit deze automaten zijn straatgebonden. Na het ontvangen van het parkeerticket dient u dit duidelijk zichtbaar achter uw voorruit te plaatsen. Wij adviseren u, ook na het dichtslaan van het portier, te controleren of het ticket nog duidelijk zichtbaar achter de voorruit ligt. Mocht dit niet zo zijn, dan is het achteraf tonen van het parkeerticket niet genoeg om de boete ongedaan te maken. Dat u het ticket duidelijk zichtbaar moet plaatsen staat ook vermeld op het ticket en de automaat en is gepubliceerd in een plaatselijk dagblad. Bovendien controleren de parkeercontroleurs het voertuig op het al dan niet aanwezig zijn van een ticket, voordat zij een bon uitschrijven.

Indien u gebruik maakt van de diensten van Yellowbrick (achteraf betaald parkeren) wordt uw voertuig door middel van het kenteken gecontroleerd en is een betaalbewijs achter de ruit niet nodig.

Europese gehandicaptenparkeerkaart

Als u in het bezit bent van een Europese gehandicaptenparkeerkaart, kunt u in Culemborg op parkeerplaatsen met parkeerapparatuur gratis parkeren als de gehandicaptenkaart duidelijk zichtbaar achter uw voorruit ligt.

Wanneer krijg ik een bon en hoe maak ik bezwaar?

Indien parkeercontroleurs van de gemeente Culemborg constateren dat er geen of te weinig parkeergeld is betaald, krijgt u een naheffingsaanslag. U kunt tegen deze naheffing een bezwaarschrift indienen bij het de gemeente Culemborg, Ridderstraat 250, 4101 BK Culemborg
De inning van naheffingen wordt uitgevoerd door Channock Chase te Druten.

Parkeervergunning of ontheffing

Bewoners en bedrijven van het gebied waar parkeervergunningen nodig zijn (het gereguleerde gebied) komen in aanmerking voor een vergunning als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Bewoners

Voor bewoners geldt dat de aanvrager is ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) op het betreffende adres in de binnenstad en het voertuig waarvoor de vergunning wordt aangevraagd staat geregistreerd op het adres en op naam van de bewoner waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. De eigenaar van de auto vraagt de vergunning aan. Als de eigenaar zelf niet in staat is om naar het stadskantoor te komen kan iemand anders namens hem een parkeervergunning aanvragen. Die persoon moet gemachtigd zijn door de eigenaar (briefje schrijven) en het rijbewijs en kentekenbewijs van de eigenaar van de auto laten zien.
Er worden maximaal twee parkeervergunningen per huishouden verleend.
U kunt op afspraak een vergunning aanvragen bij het stadskantoor.

Bedrijven

Bedrijven kunnen een vergunning aanvragen als een beroep of bedrijf wordt uitgeoefend in het gereguleerde gebied en als aangetoond kan worden dat het voertuig direct noodzakelijk is bij de werkzaamheden. Voor laden en/of lossen en voor woon/werkverkeer wordt geen vergunning afgegeven. Ook moet er een motivatiebrief bijgevoegd worden waarin duidelijk vermeld wordt waarom er een voertuig nodig is bij het bedrijf.
Vergunningen kunnen op afspraak worden aangevraagd bij het stadskantoor.