inwoners minimaregelingen en bijzondere bijstand

minimaregelingen en bijzondere bijstand

Komt u door omstandigheden voor kosten te staan die u niet zelf kunt betalen? Dan kan de gemeente u mogelijk hulp bieden. De kosten moeten noodzakelijk zijn en door bijzondere omstandigheden zijn veroorzaakt. Een van de minimaregelingen is de bijzondere bijstand.

Gemeente Culemborg heeft regelingen voor inwoners met een bijstandsuitkering of een laag inkomen. Deze regelingen zijn er om ervoor te zorgen dat iedereen toch voldoende mee kan doen aan de maatschappij.

Vanaf 1 september 2016 hebben we de volgende regelingen voor inwoners met een laag inkomen:

Bijstandsuitkering

Heeft u geen werk en te weinig inkomen (of spaargeld) om van te leven samen met uw eventuele partner? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Werkzaak Rivierenland regelt alles rond uitkeringen

Bijzondere bijstand

Hebt u door bijzondere omstandigheden extra en hoge kosten? Kunt u deze niet betalen? Vraag dan bijzondere bijstand aan bij de gemeente Culemborg. Bijzondere bijstand is voor mensen met een laag inkomen en weinig of geen eigen vermogen.

Individuele inkomenstoeslag

Als u 3 jaar achter elkaar een laag inkomen hebt, komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. Dit is een extra uitkering die u 1 keer in de 12 maanden kunt krijgen.

Collectieve ziektekostenverzekering

Woont u in Culemborg, en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente en Menzis. U krijgt korting van Menzis op de premie van de basisverzekering en aanvullende verzekering. De gemeente betaalt mee aan de premie. U krijgt ook uitgebreide vergoedingen voor bijvoorbeeld brillen, tandheelkunde, orthodontie en fysiotherapie.

Wet Kinderopvang

U of uw kind heeft om sociale of medische redenen kinderopvang nodig en u kunt geen kinderopvangtoeslag van de belastingdienst krijgen? Met een sociaal medische indicatie krijgt u misschien van de gemeente een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen (BSR)

Hebt u een minimum inkomen (bijstandsniveau) of alleen een AOW en bent u niet in staat om de gecombineerde aanslag gemeentelijke- waterschap heffingen te betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding.

Andere regelingen

Doe Mee® regeling

Bent u gepensioneerd en heeft u weinig geld voor iets extra’s? Misschien kunt u aanspraak maken op een bijdrage van de Doe Mee® regeling van ElkWelzijn.

Jeugd Sport Fonds

Het Jeugdcultuurfonds wil dat alle kinderen lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen. Ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen

Jeugd Cultuur Fonds

Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

Stichting Leergeld

U kunt een beroep op stichting leergeld doen als u voor uw kind(eren) bepaalde schoolse of buitenschoolse activiteiten niet kunt betalen en u een inkomen heeft lager dan 120% van de bijstandsnorm.

Belastingdienst Toeslagen

Heeft u een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen? Dan kunt u hiervoor misschien een bijdrage in de kosten krijgen van de Belastingdienst. Zo'n bijdrage heet een toeslag. Er zijn 4 toeslagen:

  • zorgtoeslag: een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering
  • kindgebonden budget: een bijdrage in de kosten van uw kinderen
  • huurtoeslag: een bijdrage in uw huurkosten
  • kinderopvangtoeslag: een bijdrage in de kosten van kinderopvang

Ga voor meer informatie en het aanvragen naar www.toeslagen.nl.

DUO

DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Zo maakt DUO goed onderwijs mogelijk. U kunt hier o.a. terecht voor;

Kijk op www.duo.nl