inwoners melding_openbare_ruimte

Melding openbare ruimte

Meldingen op het gebied van groen, speeltoestellen, openbare verlichting, bestrating, straatmeubilair, reiniging, bekladding (graffiti) van zaken in de openbare ruimte en/of meldingen over gemeentelijke dieren kunt u via internet doorgeven of u kunt gebruikmaken van de Mijngemeente app, om meldingen via uw smartphone door te geven. De gratis app is beschikbaar voor Android en iOs.

U kunt meldingen doorgeven over:

  • Het onderhoud van openbare zaken zoals groen, speeltoestellen en -pleinen, bestratingen, watergangen (zoals sloten), riolering, etc.
  • Kapotte paaltjes, verkeersborden, banken, prullenbakken, etc.
  • Luchtverontreiniging of stankoverlast, geluidsoverlast, milieuverontreiniging of bodemverontreiniging.
  • Bedrijfsactiviteiten die milieuverontreiniging, afval of andere overlast veroorzaken.
  • Zwerfvuil, grof vuil en graffiti in de openbare ruimte.
  • Gemeentelijk dieren (dieren van de Plantage en kinderboerderij)
  • Meldingen over dode inheemse/wilde dieren (bijvoorbeeld duiven, eenden, ganzen, ratten en dergelijke)
  • Steenmarters of vleermuizen in huis. Vleermuizen en steenmarters zijn beschermde dieren. Als u vragen heeft of overlast, kan de gemeente u in contact brengen met een vleermuizendeskundige.
  • Kapotte straatlantaarn; lees de afzonderlijke procedure voor kapotte straatverlichting (let op: ook nummer van de lantaarn vermelden).

Meldingen dode huisdieren

Meldingen over dode huisdieren kunt u melden bij de dierenambulance, 06 51 111 290.

Melden

Meldingen op het gebied van groen, speeltoestellen, openbare verlichting, bestrating, straatmeubilair, reiniging, bekladding (graffiti) van zaken in de openbare ruimte en/of meldingen over gemeentelijke dieren kunt u via internet doorgeven of u kunt gebruikmaken van de Mijngemeente app, om meldingen via uw smartphone door te geven. De gratis app is beschikbaar voor Android en iOs. Of via telefoonnummer (0345) 477 700.