inwoners initiatievenloket

initiatievenloket

Heeft u voorstellen of ideeën? Dan kunt u met uw voorstellen en ideeën terecht bij de gemeente via initiatief@culemborg.nl. Medewerkers van de gemeente denken met u mee, leggen contact tussen u en andere initiatiefnemers en adviseren over de gemeentelijke regelgeving.

Right to challenge

Het kan ook een initiatief zijn in het kader van 'the Right to challenge'. Dat is het recht van organisaties, buurten, verenigingen om mee te bieden op het uitvoeren van een dienst van de lokale overheid. Het gaat om het uitvoeren van overheidstaken waarvan burgers vinden dat ze deze zelf beter en efficiënter kunnen uitvoeren. In Culemborg is besloten om in het kader van de Wmo/jeugdwet te beginnen met kleinschalige activiteiten, die gekoppeld kunnen worden aan buurtbudgetten en het initiatievenloket. Gebruik voor een challenge het formulier (via de knop 'vraag ondersteuning aan voor uw inititatief of challenge').

In bepaalde gevallen is het mogelijk een aanvraag te doen voor ondersteuning van een initiatief. Bijvoorbeeld ondersteuning bij subsidieaanvragen of het maken van projectvoorstellen, het beschikbaar stellen van een ruimte of kopieerkosten etc. Hiervoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier (onder tabblad aanvragen).

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden verbonden aan de aanvraag voor ondersteuning:

  1. Het budget is bedoeld om de start van nieuwe burgerinitiatieven te ondersteunen.
  2. Iedereen kan aanspraak doen op het budget.
  3. Het initiatief moet worden ondersteund door ten minste vijf bewoners van minimaal 18 jaar.
  4. Het initiatief blijft van de initiatiefnemer(s), de gemeente neemt geen taken over.
  5. De verstrekking gebeurt op basis van vertrouwen. Het bedrag wordt vooraf uitgekeerd, achteraf vragen wij u een (foto/video/ you-tube) verslag in te leveren.
  6. Per aanvraag kan maximaal € 1000,- subsidie worden verkregen.

Buurtpanel

In sommige gevallen kunt u met uw initiatief beter terecht bij het buurtpanel. Het buurtpanel kan geld beschikbaar stellen voor initiatieven die de leefbaarheid in de wijk verhogen. Jaarlijks ontvangt het panel, een groep onafhankelijke inwoners uit Culemborg, daarvoor van de gemeente en KleurrijkWonen een budget.

Iedere inwoner van Culemborg kan een aanvraag indienen om met dit budget een actie te ondernemen. Het buurtpanel bepaalt vervolgens of, en in hoeverre, er geld aan dit initiatief toegekend wordt. Voor meer informatie over het buurtpanel kunt u terecht op www.buurtpanelculemborg.nl.