inwoners gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad is de baas van de stad. De raadsleden treden namens de inwoners op. De gemeenteraad bestuurt de stad op hoofdlijnen. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen op basis van voorbereide voorstellen van het college van B&W, maar neemt ook zelf beslissingen.

Raadsbijeenkomsten

Elke twee weken vergadert de raad op donderdagavond. Doorgaans is er 1 keer per maand een avond voor voorbesprekingen en 1 avond voor debat en besluitvorming.

De aanvangstijd van de voorbesprekingen en raadsvergaderingen is 20.00 uur, tenzij anders vermeld. De vergaderingen zijn in het stadhuis (Oude Vismarkt 4 in Culemborg) en kunt u volgen vanaf de publieke tribune.

Op de pagina culemborg.raadsinformatie.nl vindt u de agenda's van de raadsbijeenkomsten. U kunt daar zoeken in de raadsstukken vanaf 20 september 2012. De raadsbijeenkomsten zijn live volgen en achteraf terug te kijken.

Griffie

De griffier is er voor de raad. Hij adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden. De griffier is de ‘secretaris’ van de gemeenteraad en de agendacommissie. Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met burgemeester en gemeentesecretaris en overlegt veelvuldig met directie, wethouders en beleidsmedewerkers. Er is ook een griffiemedewerker verantwoordelijk voor de ondersteuning van de rekenkamercommissie

De algemeen griffiemedewerker ondersteunt de griffier en voert het secretariaat van de griffie.

Contact met de gemeenteraad

Alle correspondentie aan de raadsleden, zoals brieven, verzoeken en uitnodigingen kunt u via de griffie versturen.

Postadres
De gemeenteraad van Culemborg
postbus 136
4100 AC Culemborg

t. 0345 477 947
e. griffie@culemborg.nl