Ramp of crisis

De gemeente heeft de taak rampen te voorkomen en te bestrijden. De gemeente Culemborg heeft daarvoor een plan klaarliggen. Zo’n plan voorziet in de inzet van onder meer politie, ambulancedienst, brandweer en het Rode Kruis tijdens een ramp. Daarnaast is het belangrijk dat u als inwoner weet wat u in het geval van een ramp moet doen.

Wanneer is er sprake van een ramp?

Het rampenplan treedt niet zo maar in werking. Een explosie of een prikkelende lucht is niet bij voorbaat een reden om alarm te slaan. Een natuurramp, vliegtuigongeluk, lekkende tanker of een gifwolk waarschijnlijk wel. In het algemeen wordt er alarm geslagen bij dreigend onheil waarbij veel mensenlevens of grote materiële belangen op het spel staan.

Alarm of NL-Alert

Als de sirene gaat, is er sprake van alarm. Er is dan beslist méér aan de hand dan alleen wat vervelende stank. Het waarschuwingsnet is landelijk aangelegd, bediend door de regionale brandweer. Het is bedoeld om personen die zich buitenshuis bevinden te waarschuwen. Elke sirene kan apart bediend worden. Op die manier kunnen alleen die inwoners worden gealarmeerd die ook werkelijk bedreigd worden. Als de sirene gaat, krijgt Omroep Gelderland (radiofrequentie 89.1 Mhz of 99.6 Mhz) in Gelderland-Zuid de rol van officiële rampenzender.

Ook NL-Alertexterne-link-icoon kan ingezet worden als er een noodsituatie is en u als inwoner snel moet weten wat er aan de hand is en wat u wel of niet moet doen. Met NL-Alert kan de crisisorganisatie u met een tekstbericht op uw mobiele telefoon informeren, bijvoorbeeld als er bij u in de buurt een grote brand is of als er een explosie dreigt. 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, waar Culemborg ook bij hoort, heeft een officiële calamiteiten-voorlichtingswebsite: crisisglz.nlexterne-link-icoon.  In geval van een calamiteit, crisis, weeralarm of ramp is daar actuele informatie te vinden.

Pers en publiek worden via de officiële twitteraccounts van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: @CrisisGLZexterne-link-icoon en/of Politie Gelderland: @POL_Gelderlandexterne-link-icoon geïnformeerd en voorgelicht. 

Voorbereiden op een crisis

Wie zich zorgen maakt over onverwachte gebeurtenissen of crises, kan zich alvast voorbereiden. Dit is vaak makkelijker dan je denkt. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft allerlei tips en informatieexterne-link-icoon over wat u kunt doen als er bijvoorbeeld geen stroom of water is.