Ramp of crisis

Een natuurramp, vliegtuigongeluk, lekkende tanker, explosie, gifwolk of ander dreigend onheil waarbij veel mensenlevens op het spel staan... We denken er liever niet aan. Gelukkig komen rampen in Nederland zelden voor. Toch is het nodig dat we er bij stilstaan.

De gemeente heeft de taak rampen te voorkomen en te bestrijden. De gemeente Culemborg heeft daarvoor een plan klaarliggen. Zo’n plan voorziet in de inzet van onder meer politie, ambulancedienst, brandweer en het Rode Kruis tijdens een ramp. Daarnaast is het belangrijk dat u als inwoner weet wat u in het geval van een ramp moet doen.

Wanneer is er sprake van een ramp?

Het rampenplan treedt niet zo maar in werking. Een explosie of een prikkelende lucht is niet bij voorbaat een reden om alarm te slaan. Een natuurramp, vliegtuigongeluk, lekkende tanker of een gifwolk waarschijnlijk wel. In het algemeen wordt er alarm geslagen bij dreigend onheil waarbij veel mensenlevens of grote materiële belangen op het spel staan.

Alarm of NL-Alert

Als de sirene gaat, is er sprake van alarm. Er is dan beslist méér aan de hand dan alleen wat vervelende stank. Het waarschuwingsnet is landelijk aangelegd, bediend door de regionale brandweer. Het is bedoeld om personen die zich buitenshuis bevinden te waarschuwen. Elke sirene kan apart bediend worden. Op die manier kunnen alleen die inwoners worden gealarmeerd die ook werkelijk bedreigd worden. Als de sirene gaat, krijgt Omroep Gelderland (radiofrequentie 89.1 Mhz of 99.6 Mhz) in Gelderland-Zuid de rol van officiële rampenzender.

Ook NL-Alert kan ingezet worden als er een noodsituatie is en u als inwoner snel moet weten wat er aan de hand is en wat u wel of niet moet doen. Met NL-Alert kan de crisisorganisatie u met een tekstbericht op uw mobiele telefoon informeren, bijvoorbeeld als er bij u in de buurt een grote brand is of als er een explosie dreigt. Kijk op nl-alert.nl of uw mobiel al geschikt is voor het ontvangen van NL-Alerts. Als dit zo is, stel uw telefoon met de instelhulp dan in op NL-Alert.

Actuele informatie - Twitter

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, waar Culemborg ook bij hoort, heeft een officiële calamiteiten-voorlichtingswebsite, crisisglz.nl waar in geval van een calamiteit, crisis, weeralarm of ramp actuele informatie te vinden is.

Is er sprake van een calamiteit of crisis in de regio, dan worden pers en publiek via de officiële twitteraccounts van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: @CrisisGLZ en/of Politie Gelderland: @POL_Gelderland geïnformeerd en voorgelicht. 

Crisis

U staat er niet zo bij stil, maar een ramp komt altijd onverwacht. Een ramp vált natuurlijk helemaal niet te plannen...U kunt zich er wél op voorbereiden. Kijk maar eens op http://www.crisis.nl Wees voorbereid!

Overstromingen

Omdat een aantal gemeenten in de regio Gelderland-Zuid in rivierengebied ligt, bestaat de kans op overstromingen of wateroverlast. Samen met Waterschap Rivierenland heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid daarom de folder waterproef ontwikkeld.