Raadsinformatie en -documenten

De raadsinformatie staat op een aparte site. U vindt daar de agenda, agendastukken, informatienotities, moties, amendementen, schriftelijke vragen en raadsverordeningen. Raadsbijeenkomsten zijn er live te volgen. Ook raadsbijeenkomsten vanaf maart 2012 zijn terug te kijken. 

Ga direct naar de raadsinformatie

 

Let op - archief tot april 2020

De site voor de raadsinformatie is vanaf april 2020 in gebruik.
Moties, amendementen en schriftelijke vragen tot 1 april 2020 staan tijdelijk nog in het vorige systeem:

Zolang het nieuwe raadsinformatiesysteem nog niet gevuld is met het archief, vindt u informatienotities, programmabegrotingen en raadsprogramma's hieronder: