Raadsakkoord en raadsprogramma

De gemeenteraad van Culemborg heeft besloten om na de verkiezingen met elkaar een raadsakkoord te maken. Een raadsakkoord is een akkoord van alle in de gemeenteraad gekozen partijen. Hier staat alle relevante informatie.

21 juni 2018
In de raadsvergadering van 28 juni 2018 wordt het raadsvoorstel besproken om het concept-raadsprogramma Ruimte voor de stad en de financiële doorrekening ervan vast te stellen. Beide documenten staan bij 'documentatie' onderaan deze pagina. Of kijk op culemborg.raadsinformatie.nl

14 juni 2018
Formateur Jan Greeven maakte tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 14 juni 2018 bekend dat de volgende wethouders worden voorgedragen: Joost Reus (GroenLinks), Monica Wichgers (Culemborg van Nu), Collin Stolwijk (D66) en Simon Buwalda (CDA). Het is de bedoeling dit team in de raadsvergadering van 28 juni aanstaande te benoemen.

Jan Greeven lichtte de keuze tijdens de raadsvergadering toe: “Afgelopen maandag heb ik een advies uitgebracht aan de fracties die een raadsprogramma en voordracht van een wethoudersteam aan het voorbereiden zijn. Op verzoek van deze fracties is er dinsdag een gesprek geweest met de wethouderskandidaten van de CU en het CDA. Dit om nader kennis te maken en de kandidaten in de gelegenheid te stellen om hun kandidatuur te laten toelichten. Er zijn twee goede gesprekken gevoerd en we hebben beide kandidaten gecomplimenteerd voor de bereidheid om een dergelijk gesprek aan te gaan en voor de openheid waarmee die gesprekken zijn gevoerd. Duidelijk is dat beide kandidaten het goed voor hebben met Culemborg en van betekenis willen zijn voor de samenleving.

Ik kan u melden dat 7 fracties hun keuze voor één van beide kandidaten aan mij kenbaar hebben gemaakt. Zowel in aantal fracties als in aantal raadszetels gerekend gaat de voorkeur van deze fracties uit naar de kandidaat van het CDA; Simon Buwalda, voormalig wethouder uit Zaltbommel.

In de raadsvergadering van 28 juni zal u ik u een raadsvoorstel voorleggen om 4 wethouders te benoemen in het college van B&W. De volgende wethouders worden voorgedragen: Joost Reus van GroenLinks, Monica Wichgers van Culemborg van Nu, Collin Stolwijk van D66 en Simon Buwalda van het CDA. Ik feliciteer deze kandidaten met hun voordracht.

Nogmaals dank aan Fouad Sidali van de PvdA en Daniël Jumelet van de CU voor hun kandidatuur. Ook daarmee hebben zij een moedige bijdrage geleverd aan dit bijzondere formatieproces. Ik zie u allen graag tijdens de raadsvergadering van 28 juni waar ik mijn opdracht als Formateur formeel zal afsluiten met het raadsvoorstel voor de benoeming van een team wethouders dat de komende jaren graag namens uw raad voor deze stad aan het werk wil gaan.”

Documentatie