Projectenoverzicht


Raadsakkoord

De gemeenteraad van Culemborg heeft besloten om na de verkiezingen met elkaar een raadsakkoord te maken. Een raadsakkoord is een akkoord van alle in de gemeenteraad gekozen partijen. Hier staat alle relevante informatie.

Meer info


Ontwikkellocaties in Lanxmeer

De wijk Lanxmeer is een wijk die in de jaren negentig is opgezet met hoge ambitie op het gebied van cultuurhistorie, landschap, water, energie, gebruik van bouwmaterialen, mobiliteit en bewonersparticipatie in de ontwikkeling en beheer van de wijk. Bewoners zijn erg betrokken bij hun wijk. Niet alleen onderhouden zij gezamenlijk het mandelig gebied nabij hun maar beheren zij ook de openbare ruimte en hebben zij meer dan gemiddeld invloed op de inrichting hiervan.

Veel meer over Lanxmeer kunt u lezen op de website www.eva-lanxmeer.nl.

Meer info

Warmtekeuze

Het project Warmtekeuze Culemborg is een initiatief van Energiebedrijf Thermo Bello uit Culemborg, de gemeente Culemborg en Alliander DGO. Zij hebben andere partijen gevraagd mee te doen. Op 20 december 2016 hebben zij in het stadhuis een intentieverklaring ondertekend.

Meer info


Herinrichting Markt

De Markt moet veel meer het visitekaartje van Culemborg worden, waar het aangenaam verblijven is. Dat is het doel van de herinrichting van de Markt. Op een aantal plaatsen wordt met water en groen gezorgd voor verblijfsplekken waar inwoners en bezoekers kunnen zitten. Water is het verbindende element. De binnenstad is autoluw en verkeer wordt via een route midden over de Markt geleid. Daardoor ontstaat tegen de gevels meer verblijfsruimte. Dat is de basis van het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Markt.

Meer info

Natuurvriendelijke oever

De gemeente Culemborg is gaat een natuurvriendelijke oever aanleggen langs het Rivierenpad, het Bouwlustpad en het WWF pad.

Meer info
 

Gasfabriekterrein Trio

Om herontwikkeling van voormalig gasfabriekterrein trio / Stationssingel mogelijk te maken, is de bodem eerst gesaneerd.

Meer info


Groot onderhoud Honddijk

De gemeente is voornemens om groot onderhoud uit te voeren aan de stoepen, inritten en rijbaan van de Honddijk.

Meer info


Redichemsche waard

Alle informatie over de ontwikkelingen rondom de Redichemsche waard.

Meer info


Sprokkelenburg

In de wijk Sprokkelenburg biedt de gemeente vrije kavels aan. Zo wordt het voormalige sportpark omgetoverd tot een prachtige nieuwe woonwijk nabij het centrum van Culemborg.

Meer info


Spoorzone

De gemeente Culemborg werkt samen met NS en Investment In den Eng BV, de twee grondeigenaren in het gebied, aan de herontwikkeling van de spoorzone in Culemborg.

Meer info


Parijsch

Culemborg werkt aan waterrijk wonen. In en met de natuur, voorzien van alle gemakken. U kunt er uw droom waarmaken. In de westelijke nieuwbouwwijk Parijsch vindt de komende jaren ook nog uitbreiding plaats: er komen nog zo’n 1100 woningen bij.

Meer info


Windvisie

Het college van B&W van de gemeente Culemborg heeft op 24 oktober 2017 de Windvisie Culemborg vastgesteld. Hierin staan de voorwaarden waaronder het college wil meewerken aan de plaatsing van nieuwe windmolens.

Meer info


Achter de Poort

Sloop en nieuwbouw...

Meer info


Vrije kavels te koop

In de Culemborgse wijken Parijsch, Sprokkelenburg en Lanxmeer zijn vrije kavels te koop. 

Meer info


Internationale duurzame ontwikkeling

Om de vier jaar stelt de gemeenteraad hoe in Culemborg internationale samenwerking wordt ingevuld. In december 2015 stelde de gemeenteraad het beleidsplan Internationale duurzame ontwikkeling vast.

Meer info

Watertoren en waterontharder Rijkstraatweg 45 - 47

Vitens heeft plannen om op het terrein aan de Rijksstraatweg een wateronthardingsinstallatie te bouwen. De watertoren met oude pompgebouw op hetzelfde terrein stond te koop en is inmiddels verkocht.

Meer info