Preventieakkoord op komst

7 jun 2021
Overzichtsfoto van Culemborg
Uit onderzoek blijkt dat de gezondheid van mensen verbetert door gezondheidsproblemen tijdig aan te pakken. Het liefst voordat er een probleem is. Daarom heeft de gemeente samen met verschillende partners afgelopen maanden voorbereidingen getroffen om werk te maken van preventie in Culemborg. Voor de zomer leggen we de ambities en afspraken vast in een Preventieakkoord.

Wethouder Sascha Baggerman: “We willen dat jong en oud zich in Culemborg gezond en levenslustig voelt. Daar gaan we voor!” Alle partners zijn eigenaar van het Preventieakkoord en vervullen hierin hun eigen rol. Om het akkoord in goede banen te leiden stelt de gemeente voor de komende drie jaar een preventieregisseur aan. Baggerman: “Iemand die zicht houdt op de resultaten die we willen behalen.”

Wist u dat…
15% van de 5-14 jarigen en bijna de helft van de volwassenen overgewicht heeft?
46% van de schoolgaande Culemborgse jongeren zich vaak gestrest voelt?
20% van de jeugd onder de 18 jaar van hun ouders alcohol mogen drinken?
22% van de ouderen (65+) een kwetsbare gezondheid heeft?
En dat de verschillen tussen Culemborg West en Culemborg Oost soms best groot zijn?

Vier ambities

Gebaseerd op verschillende cijfers over gezondheid hebben partners in het Preventieakkoord de belangrijkste uitdagingen opgeschreven om te werken aan een betere gezondheid van alle Culemborgers. Het Preventieakkoord maakt zich sterk voor vier ambities:

  1. Inwoners in Culemborg bewegen voldoende, eten gezond en hebben een gezond gewicht.
  2. De Culemborgse jeugd is weerbaar om gezonde keuzes te maken en is mentaal gezond.
  3. We dringen middelengebruik (roken, alcohol) onder jongeren en volwassenen terug.
  4. Culemborgse ouderen leven vitaal en maken actief deel uit van de maatschappij.

Anders kijken

Wethouder Sascha Baggerman: “Dit vraagt veel van ons allemaal. Daar zijn we ons van bewust. Van onze inwoners: hoe helpen we hen om zelf gezondere keuzes te maken? En van professionals. Dat gaat verder dan samenwerking alleen. Het gaat ook over anders kijken. Anders kijken naar het welzijn van mensen. Naar oplossingen om gezondheidsproblemen te voorkomen. En naar het bekostigen daarvan.”

Valpreventie voor ouderen is een mooi voorbeeld. Baggerman: “We weten dat veel ouderen bij een val hun heup breken. Met alle gevolgen van dien. Een behandeling in het ziekenhuis, een revalidatie. Soms lang weg uit hun vertrouwde omgeving. Om dit te voorkomen, kunnen we ervoor zorgen dat ouderen vitaal blijven en daardoor minder snel vallen. We zorgen ervoor dat zij in hun eigen omgeving blijven bewegen en dat hun huizen veilig zijn ingericht. En natuurlijk is er goede zorg als je toch valt. We hebben elkaar hierbij nodig. Daarom werken bijvoorbeeld welzijn, sportaanbieders, fysiotherapeuten, maar ook de zorgverzekeraar samen aan een breed programma.”

Om de ambities te bereiken is kansengelijkheid in Culemborg een belangrijk thema. Baggerman: “Armoede, laaggeletterdheid of bijvoorbeeld culturele verschillen mogen niet leiden tot minder goede kansen als het gaat om gezondheid. Daar houden we in onze aanpak zeker aandacht voor.”

Meedoen?

Het Culemborgse Preventieakkoord is een lokale uitwerking van het Nationaal Preventieakkoord. Het Preventieakkoord wordt voor de zomer ondertekend door alle partners die zich eraan willen committeren. We verwachten dat dit aantal de komende weken verder toeneemt. Voelt u zich ook geroepen om hieraan als partner bij te dragen? Neem gerust contact op met preventieregisseur Eefje de Bruijne: eefjedebruijne@mura.nl. We kijken graag wat we voor elkaar kunnen betekenen!