Preventieakkoord

We wilen graag dat een gezonde leefstijl voor iedere Culemborger gemakkelijk en gewoon is. Gezondheidsproblemen pakken we daarom tijdig aan, het liefst voordat het een probleem is. Samen met organisaties op het gebied van welzijn, gezondheid en zorg hebben we in 2021 een preventieakkoord opgesteld en ondertekend. In het preventieakkoord staan de belangrijkste uitdagingen opgeschreven die bijdragen aan een betere gezondheid.

Wat is het Preventieakkoord?

In het Preventieakkoord Culemborg staan afspraken tussen de gemeente en verschillende organisaties op het gebied van welzijn, gezondheid en zorg om inwoners gezonder te maken, door bijvooorbeeld roken, alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen. 

Uit onderzoek blijkt dat de gezondheid van mensen beter wordt door gezondheidsproblemen op tijd aan te pakken. Het liefst voordat het een probleem is. Een gezonde leefstijl moet daarom gemakkelijk en gewoon worden voor iedereen.

Dat kan door mensen aan te moedigen om minder te roken, geen drugs te gebruiken, minder alcohol te drinken en meer te bewegen. Daarvoor werken we samen met verschillende partners, zoals de GGD, huisartsen, ziekenhuis, sportverenigingen en ondernemers. In het Preventieakkoord staan de ambities en afspraken. 

We betrekken ook inwoners, vrijwilligers en andere organisaties. Dit zorgt voor een duurzame en brede aanpak van het verbeteren van de gezondheid van inwoners en het terugdringen van gezondheidsverschillen. Zo werken we samen aan gezondere inwoners en een gezondere stad!

Ambities 2024

  1. Inwoners in Culemborg bewegen voldoende, eten gezond en hebben een gezond gewicht.
  2. Jeugd in Culemborg is weerbaar om gezonde keuzes te maken en mentaal gezond. 
  3. In Culemborg wordt middelengebruik (roken, alcohol) onderen jongeren en volwassenen teruggedrongen. 
  4. Culemborgse ouderen leven vitaal en zijn actief deel van de maatschappij. 

Het volledige Preventieakkoord:

Onze partners