Positieve test na raadsavond 28 oktober

3 nov 2021
Foto van een verlicht stadhuis
Wij hebben gehoord dat één van de aanwezigen op de raadsavond van donderdag 28 oktober, afgelopen maandag positief is getest op het coronavirus. De betrokkene had op de raadsavond zelf geen klachten. Ook is tijdens de raadsavond de anderhalve meter afstand in acht genomen. De gemeente informeert waar mogelijk iedereen die bij deze avond aanwezig was persoonlijk. Er was alleen ook publiek bij van wie we geen contactgegevens hebben. Langs deze weg hopen we ook hen te bereiken.

Advies

Was u donderdagavond 28 oktober aanwezig, dan raden wij u aan om in de gaten te houden of u zelf klachten ontwikkelt. Is dat het geval, blijft u dan thuis en laat u testen. We hopen natuurlijk dat u in goede gezondheid verkeert. Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neem dan contact op met de griffie: griffie@culemborg.nl.

Betekenis aangescherpte coronamaatregelen voor raadsbijeenkomsten

Op 2 november kondigde het kabinet nieuwe coronamaatregelen aan. In Culemborg hebben we afgesproken dat de raadsbijeenkomsten vanaf donderdag 11 november fysiek zijn. Met de volgende maatregelen:

  • We hanteren anderhalve meter afstand.
  • Bezoekers, commissieleden en ambtenaren volgen de raadsbijeenkomsten digitaal.
  • Insprekers en pers zijn, na aanmelding, fysiek welkom.