Positieve ervaringen met de Wmo

28 Feb 2019
Inwoners van de gemeente Culemborg die gebruikmaken van voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ervaren dit over het algemeen positief. Dat blijkt uit jaarlijks terugkerend onderzoek.

Over de Wmo en dit onderzoek

De Wmo is er voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan een scootmobiel of huishoudelijke hulp. De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen aan de samenleving. Dat kan dagbesteding zijn of beschermd wonen met begeleiding. De gemeente helpt inwoners om dit soort voorzieningen te regelen. In het onderzoek staan twee vragen centraal. Hoe ervaren inwoners het contact met de gemeente rondom de Wmo? En: draagt de gevonden oplossing bij aan het gevoel om mee te kunnen doen in de samenleving? Ruim 1.000 inwoners die in 2017 met de Wmo te maken kregen zijn gevraagd om mee te doen aan het onderzoek. Meedoen kon door het invullen van een vragenlijst. Meer inwoners dan andere jaren gaven daaraan gehoor. De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek om inwoners die in de toekomst gebruikmaken van de Wmo beter te kunnen helpen. Dit voorjaar gaat de gemeente hierover met deelnemers aan dit onderzoek in gesprek.

Contact

Inwoners weten goed waar zij met hun vraag om hulp of ondersteuning kunnen aankloppen. Denk aan vragen over de inzet van een regiotaxi of het krijgen van een rolstoel. 91% van de deelnemers voelt zich serieus genomen door de Wmo-medewerker. Inwoners vinden het prettig om betrokken te worden bij het zoeken naar oplossingen. Driekwart van de inwoners vindt dat zij snel geholpen worden. Wethouder Simon Buwalda: “Dat is natuurlijk een mooi resultaat. Maar het liefst zie ik dat percentage nog hoger. Ik denk ook dat dit mogelijk is. Bijvoorbeeld door de werkprocessen nog effectiever in te richten. Daar gaan we in 2019 aan werken.”

Bekendheid vertrouwenspersoon

Het bestaan van vertrouwenspersonen is bij inwoners nog niet goed bekend: 62% weet niet van hun bestaan af. Wethouder Simon Buwalda: “Daar kunnen we als gemeente zeker nog wat aan doen. Iedereen die gaat praten met een consulent of een sociaal wijkteam kan daar een onafhankelijke vertrouwenspersoon bij vragen. Gratis, dat kost je niets. Een persoon die luistert, meedenkt, informatie en advies geeft. Hij of zij kan samen gesprekken voorbereiden of zelfs meegaan. Dat kan heel waardevol zijn.”

Kwaliteit van leven

Inwoners geven aan dat zij door de ondersteuning die zij hebben gekregen beter de dingen kunnen doen die ze graag willen doen. 84% geeft aan dat zij zich daardoor beter kunnen redden. En 81% ervaart een betere kwaliteit van leven.

Verder lezen