Pagina opties

Aanvragen en regelen

icon

Paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, uittreksels, VOG, onderscheidingen, aangifte overlijden, aangifte geboorte, WMO en meer...

Link

Organisatie en bestuur

icon

Gemeenteraad, griffie, college van B&W, vacatures, adviesraden, beleid en regels, verordeningen, bezwaar maken, bekendmakingen, werken bij de gemeente.
Link naar B&O 

Zorg en welzijn

icon

Sociaal wijkteam, minimaregelingen, formulierenbrigade, werk en inkomen, WMO.

Meer informatie vindt u op www.culemborgkanmeer.nl, de website over zorg en welzijn in Culemborg.


Link naar Zorg en welzijn

Bouwen en verbouwen

icon

Omgevingsvergunningen, projecten, welstand, monumenten, kavels.

Projecten, kavels, welstand, omgevingsvergunningen, monumenten

Toerisme en recreatie

icon

Toerisme, evenementenkalender, plattegrond, geschiedenis van Culemborg, diverse wandel-, fiets- en skateroutes, stadspromotie.

Link naar T&R

Projecten

icon

Redichemsche waard, warmtekeuze, windvisie, internationale duurzame ontwikkeling, ontwikkellocaties Lanxmeer, herinrichting Markt, Sprokkelenburg, gasfabriekterrein Trio, Spoorzone, natuurvriendelijke oever.

Link naar projectenoverzicht

Ondernemers

icon

Starterslening, bedrijvenloket, inkoop- en aanbestedingen, bedrijventerreinen, ondernemersfonds, ondernemersvisie.

Link

Wonen en omgeving

icon

Veiligheid, onderwijs, duurzaamheid, leefbaarheid, initiatievenloket, burgernet, afval, verkeer, laadpalen, werk in uitvoering, bestemmingsplannen, huiselijk geweld, brandweer, strooiroutes.

Link

Actueel: afval scheiden

Vanaf 1 januari 2019 wordt uw restafval niet meer aan huis opgehaald. U kunt dit dan naar een ondergrondse container in de buurt brengen. De gemeente en Avri zijn bezig met de voorbereidingen. Er zijn drie inloopavonden gepland. Bij winkelcentra in Culemborg komt een informatiebus.

link naar Afval scheiden