Plannen groenstrook Prijsseweg

Een kans benutten om een gebied sterker en mooier te maken. Dat is de basis van de plannen voor de groenstrook langs de Prijsseweg.

Van het Waterschap kreeg de gemeente Culemborg de opdracht om het watersysteem in Culemborg West te verbeteren. Er moet meer waterberging (kwantiteit) komen, maar ook een betere doorstroming van het water (kwaliteit). Daarvoor is een extra sloot nodig langs de Prijsseweg. Die moet de sloten langs het Bouwlustpad en de Roosje Voslaan met elkaar verbinden.

Er zijn enkele bijeenkomsten met bewoners gehouden. Dat heeft geleid tot het volgende ontwerp.

Heeft u nog vragen over het ontwerp? Dan kunt u daarover tot 21 oktober 2019 contact opnemen met de projectleider via j.knopper@culemborg.nl