Plannen groenstrook Prijsseweg

Een kans benutten om een gebied sterker en mooier te maken. Dat is de basis van de plannen voor de groenstrook langs de Prijsseweg.

Van het Waterschap kreeg de gemeente Culemborg de opdracht om het watersysteem in Culemborg West te verbeteren. Er moet meer waterberging (kwantiteit) komen, maar ook een betere doorstroming van het water (kwaliteit). Daarvoor is een extra sloot nodig langs de Prijsseweg. Die moet de sloten langs het Bouwlustpad en de Roosje Voslaan met elkaar verbinden.

Ontwerp groenstrook

Er zijn bijeenkomsten met bewoners gehouden. Dat heeft geleid tot het volgende ontwerp.

Voortgang

We zijn bezig om de watergang te graven. Door de natte periode, sneeuwval en vorst heeft dit even stil gelegen. Ook stuitten we tijdens het graven onder de bovenste kleilaag op een grote zandlaag van enkele meters diep. In dat zand kunnen we geen stabiele sloot graven. Dit lossen we op door het zand weg te halen en weer op te vullen met klei. Dit extra werk zorgt voor vertraging.

Daarna richten we ons op het maken van het voetpad langs de Prijsseweg, zodat gebruikers goed kunnen blijven lopen in het gebied. Na afronding van alle graafwerkzaamheden gaan we het park inrichten.

Bewonersbrieven

Eerdere bewonersbrieven over de voortgang van de werkzaamheden vindt u hieronder. 

Vragen

Heeft u nog vragen over het ontwerp? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider J. (Joost) van Loon via J.van.Loon@culemborg.nl.