Peuterspeelzalen

Verspreid over Culemborg zijn diverse peuterspeelzalen. Peuters kunnen vanaf 2,5 jaar naar de peuterspeelzaal. In een veilige en uitdagende omgeving leren peuters spelenderwijs allerlei voorschoolse vaardigheden als knippen, plakken en verven maar ook om met elkaar te spelen, te wachten op hun beurt en om te gaan met uitgestelde aandacht.

Aanbod

Speciale ondersteuning

Voor peuters die een taal- en ontwikkelingsachterstand hebben, biedt een aantal peuterspeelzalen naast het reguliere aanbod nog speciale ondersteuning in de vorm van voorschoolse educatie in Culemborg.

Voorschoolse educatie in Culemborg

Er is voorschoolse educatie voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar oud op de peuterspeelzaal. Het consultatiebureau bekijkt of uw kind baat heeft bij voorschoolse educatie. Als dat zo is, krijgt uw kind een VVE-indicatie. Met deze indicatie krijgt uw kind de kans om zich nog beter te ontwikkelen op het gebied van taal, dankzij het effectieve VVE-programma met gekwalificeerde begeleiders. In Culemborg bieden Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg (SKPC)externe-link-icoon en Kinderopvang KaKaexterne-link-icoon het VVE-programma aan.

Doet uw kind mee aan het VVE-programma in Culemborg? Dan gaat het 16 uur per week naar de peuteropvang, verdeeld over 4 dagdelen.

Ouderbijdrage

De bijdrage voor de peuterspeelzaal is inkomensafhankelijk. Alle peuterspeelzalen hanteren één en dezelfde ouderbijdragetabel die jaarlijks wordt vastgesteld.

Veiligheid en hygiëne

Alle peuterspeelzalen worden eens per twee jaar gecontroleerd op het gebied van veiligheid en hygiëne. De GGD voert voor de gemeente deze controles uit. Ouders kunnen bij de groepsleiding het inspectierapport van de GGD inzien.

Locaties

Zoek op Culemborg Kan Meer voor alle VVE peuteropvanglocatiesexterne-link-icoon in Culemborg.