Peuterspeelzalen

Verspreid over Culemborg zijn diverse peuterspeelzalen. Peuters kunnen vanaf 2,5 jaar naar de peuterspeelzaal. In een veilige en uitdagende omgeving leren peuters spelenderwijs allerlei voorschoolse vaardigheden als knippen, plakken en verven maar ook om met elkaar te spelen, te wachten op hun beurt en om te gaan met uitgestelde aandacht.

Informatie peuterspeelzalen

Speciale ondersteuning

Voor peuters die een taal- en ontwikkelingsachterstand hebben, biedt een aantal peuterspeelzalen naast het reguliere aanbod nog speciale ondersteuning.

Ouderbijdrage

De bijdrage voor de peuterspeelzaal is inkomensafhankelijk. Alle peuterspeelzalen hanteren één en dezelfde ouderbijdragetabel die jaarlijks wordt vastgesteld.

Veiligheid en hygiëne

Alle peuterspeelzalen worden eens per twee jaar gecontroleerd op het gebied van veiligheid en hygiëne. De GGD voert voor de gemeente deze controles uit. Ouders kunnen bij de groepsleiding het inspectierapport van de GGD inzien.

Meer informatie

Zoek op culemborg.smartmap.nl voor alle onderwijsinstellingen in Culemborg.