Perspectief voor jongvolwassenen met schulden

1 jul 2022
Het college heeft ingestemd met de Pilot Perspectief Traject Jongvolwassenen. Met dit besluit geeft het college gehoor aan een oproep van de gemeenteraad in november 2021 om een Jongerenfonds op te zetten in Culemborg.

Deze pilot is voor jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar met problematische schulden. Zij hebben regelmatig onvoldoende geld om hun schulden af te lossen. Dit komt vaak omdat ze nog een (voltijd) opleiding volgen of moet volgen. Het kan ook zijn dat de jongvolwassene door andere omstandigheden te weinig geld heeft om af te lossen. Schulden leiden vaak tot problemen in andere levensdomeinen. Schuldhulpverlening kan deze groep vaak niet goed helpen.

In de pilot krijgt de jongvolwassene hulp bij het oplossen van de schulden én hulp om goed te (blijven) werken aan toekomstperspectief. Er is zowel hulp vanuit schuldhulpverlening als hulp in de vorm van een persoonlijke coach.

De werkwijze is gebaseerd op de ervaringen van andere gemeenten die al langer en dergelijke hulpaanbod bieden. De pilot gaat na de zomer van start. Jongvolwassenen die interesse hebben kunnen zich melden bij Francis Nijhof, jongerenwerker bij ElkWelzijn.