Participatievisie

In Culemborg werken we met de stad, voor de stad. We willen dat iedereen kan meedenken, meedoen en invloed uitoefenen op de eigen leefomgeving. We geloven in de kracht van de samenleving. We willen de creativiteit, kennis en energie uit de stad nog beter benutten. Door inwoners, ondernemers en organisaties een stem te geven en hen uit te nodigen om mee te praten en mee te doen. En door initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen en faciliteren.

Wat staat er in de participatievisie

In de participatievisie staat:

  • Onze visie op het belang van participatie
  • De principes voor hoe we participatie vorm willen geven en wat inwoners daarin van ons mogen verwachten
  • De rollen van verschillende partijen in een participatieproces
  • De wijze waarop we van participatie leren en evalueren
  • Wat de komst van de Omgevingswet betekent voor participatie bij ruimtelijke initiatieven.

De spelregels voor participatie die in deze visie staan hebben we juridisch vastgelegd in de participatieverordeningexterne-link-icoon.

Samenvatting visie

We geloven in de kracht van de samenleving. En we zien kansen om deze kracht nog beter te benutten. De opgaven waar we voor staan zijn groot en vaak complex. Deze opgaven kunnen en willen we niet alleen oplossen. We moeten daarin blijven samenwerken.

We willen lokaal beleid dat aansluit bij wat leeft in de stad en gebruik maakt van de aanwezige kennis en ervaringen. We willen ons extra inspannen om ook de Culemborgers te bereiken die niet snel uit zichzelf meepraten of meedoen. 

We hebben de ambitie om meer ruimte te geven aan initiatieven vanuit de samenleving. We willen de kracht en inzet van initiatieven en initiatiefnemers zoveel mogelijk ondersteunen en benutten.

Participatie betekent niet dat iedereen tevreden zal zijn met een besluit. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat mensen zich gezien en gehoord voelen. Dit doen we door goed naar elkaar te luisteren, duidelijke kaders te stellen en daarbinnen samen te zoeken naar de beste oplossingen.

Hieronder vindt u de volledige Participatievisie van de gemeente Culemborg.