Parkeren Nieuwstad

In december heeft de afdeling verkeer een vragenlijst over het parkeren verstuurd naar een deel van de inwoners van Nieuwstad. Op dit moment is er voor het parkeren in dit gebied niks geregeld. Door het invullen van de vragenlijst kunnen de bewoners van Nieuwstad aangeven hoe zij het parkeren in hun straat geregeld willen zien. Denk hierbij aan plekken voor vergunninghouders of betaald parkeren.

Resultaat vragenlijst

We verzamelen tot eind 2023 alle vragenlijsten. Als er meer dan 50 procent volledig ingevulde vragenlijsten zijn en een ruime meerderheid hiervan geeft aan het parkeren in Nieuwstad geregeld te zien, worden de resultaten uit dit onderzoek meegenomen in het voorstel voor een nieuwe parkeeraanpak. Het voorstel geldt overigens voor de deel van Nieuwstad waar nu het parkeren nog niet is geregeld. 

Op deze pagina kunt u straks ook de uitkomst van de enquête en het uiteindelijke besluit terugvinden.