Parkeernorm Lanxmeer Oost naar 1 parkeerplaats per woning

15 aug 2019
Lanxmeer is in de laatste fase van een lange periode van bouw en ontwikkeling van de wijk. Door de jaren heen is door de maatschappelijke ontwikkelingen gerekend met verschillende parkeernormen. Deze normen bepalen hoeveel parkeerplekken er voor iedere woning aangelegd moeten worden. De parkeernormen zijn vastgelegd in de Nota parkeernormen uit maart 2014.

Lagere belasting parkeerplaatsen

Uit onderzoek blijkt dat in Lanxmeer de vraag en het aanbod niet op elkaar aansluiten. Als er in Lanxmeer dezelfde parkeernormen zouden gaan gelden als in de rest van de stad, leidt het in die wijk tot een teveel aan parkeerplaatsen. Bewoners vinden dat dit gemeentelijke uitgangspunt geen recht doet aan de unieke, ecologische uitgangspunten van de wijk. Zij zien het liefst een beperkt aantal auto’s in hun wijk. Op initiatief van de bewoners staan er daarom bijvoorbeeld meerdere deelauto’s. Door de combinatie van bewonersinitiatieven en de diversiteit aan bebouwing is de belasting van de parkeerplaatsen lager dan in andere wijken in Culemborg.

Aangepaste parkeernorm

Op basis van het onderzoek past de gemeente voor een afgesproken aantal projecten in Lanxmeer de parkeernorm aan naar:

  • één parkeerplaats per woning voor de geplande woningen, conform de kavelpaspoorten voor deelgebied 5C, 5D, 8C, 10C en 10E inclusief 0,3 bezoekers parkeerplaatsen;
  • 0,5 per woning, inclusief bezoekers parkeren, voor de Tiny Houses langs de Ina Boudier-Bakkerstraat.

De aanpassing geldt voor maximaal 65 nog te bouwen woningen zoals opgenomen in de kavelpaspoorten van Lanxmeer.