Opvang vluchtelingen Bellweg verlengd

13 sep 2022
Culemborg gaat de opvang van vluchtelingen verlengen. Op de opvanglocatie in Ter Apel is nog steeds een groot tekort aan opvangplekken. De gemeente gaat in op het verzoek van het Rijk om de crisisnoodopvanglocatie aan de Bellweg open te houden tot januari 2023.

Wat is er aan de hand?

De opvang van vluchtelingen is een taak van de rijksoverheid, maar die vraagt gemeenten om te helpen. Vanwege humanitaire redenen vangt de gemeente Culemborg vluchtelingen op in een crisisnoodopvang aan de Bellweg. Hiermee ondersteunen wij het Rijk door de vluchtelingen een tijdelijk thuis te bieden. Vanuit Culemborg stromen zij door naar een asielzoekerscentrum waar ze voor langere tijd kunnen blijven. Crisisnoodopvang is tijdelijk en betekent sobere opvang. De eerste opvang van 16 juni was voor twee weken. De opvang die startte op 18 juli zou tot 1 oktober zijn, maar wordt verlengd tot januari.

Wat houdt de verlenging in?

Het Rijk doet opnieuw een dringend beroep op gemeenten om langer en meer crisisnoodopvangplekken beschikbaar te stellen. Culemborg valt onder de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en samen met de andere gemeenten uit deze regio geven we gehoor aan deze oproep. Dit betekent dat ook na 1 oktober er vluchtelingen in de crisisnoodopvang aan de Bellweg verblijven. Vrijwilligers van ElkWelzijn zetten zich dagelijks in om de mensen te begeleiden. Er zijn tolken aanwezig en het COA zorgt voor de medische en psychische begeleiding van de vluchtelingen. Omdat de vluchtelingen langer verblijven dan verwacht, worden de dagactiviteiten uitgebreid. We onderzoeken de mogelijkheid om onderwijs aan de kinderen te bieden. Indien nodig helpt de gemeente bij het beschikbaar stellen van extra plekken. Met aanpassingen kunnen wij meer dan de bestaande 160 plekken bieden. Deze plekken worden zo nodig in fases uitgebreid tot een maximum van 200.

Burgemeester Gerdo van Grootheest: “De afgelopen maanden heeft onze stad laten zien dat wij een gastvrije stad zijn voor mensen in nood. Samen met de geweldige inzet van vele Culemborgers die als vrijwilliger actief zijn. En tal van organisaties die op allerlei manieren ondersteuning bieden. Dit doen we echt samen. De situatie in Ter Apel blijft schrijnend en daarom bieden wij de helpende hand. We beseffen daarbij dat we, vanwege de steeds veranderende vraag van het Rijk, ook als gemeente verschillende communicatieboodschappen uitzenden. Wij vragen de stad daarbij om begrip. Tegelijkertijd moet het Rijk nu echt snel met een definitieve oplossing komen; wij zijn bereid tijdelijk te helpen maar het is aan de rijksoverheid om dit vraagstuk op te lossen.”

Meer informatie en een overzicht van vragen en antwoorden over de opvang van vluchtelingen in Culemborg:  https://www.culemborg.nl/culemborg-en-vluchtelingen