Ontwikkellocaties in Lanxmeer


Logo lanxmeer
De wijk Lanxmeer is een wijk die in de jaren negentig is opgezet met hoge ambitie op het gebied van cultuurhistorie, landschap, water, energie, gebruik van bouwmaterialen, mobiliteit en bewonersparticipatie in de ontwikkeling en beheer van de wijk. Bewoners zijn erg betrokken bij hun wijk. Niet alleen onderhouden zij gezamenlijk het mandelig gebied nabij hun maar beheren zij ook de openbare ruimte en hebben zij meer dan gemiddeld invloed op de inrichting hiervan.

Veel meer over Lanxmeer kunt u lezen op de website www.eva-lanxmeer.nl.

Ontwikkellocaties / kavelpaspoorten
In de wijk Lanxmeer zijn nog enkele locaties waar nog nieuwe woningen en/of bedrijven gerealiseerd gaan / kunnen worden. Voor deze locaties worden kavelpaspoorten ontwikkeld. Lees meer daarover in via deze link, daar staan twee pdf-documenten waarin meer informatie staat over de kavelpaspoorten.

Met vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de projectleiders van Lanxmeer: mevrouw Anne-Louise (A.) Vader of mevrouw Maisa (M.) Verwey, t. (0345) 477 700 of mail naar lanxmeer@culemborg.nl. Via dit e-mailadres kunt u zich ook opgeven voor de digitale nieuwsbrief.