ontwerpwijzigingsplan "Oude Beesdseweg 16"

13 mrt 2019
ontwerpwijzigingsplan "Oude Beesdseweg 16"

Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 14 maart tot en met woensdag 24 april 2019, gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden op het Stadskantoor, Ridderstraat 250 te Culemborg.

Het ontwerpwijzigingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.culemborg.nl, onder ‘wonen en omgeving’, ‘bestemmingsplannen’ en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0216.WPOudeBeesdseweg16-ON01

Zienswijze

Gedurende deze periode kan een ieder, schriftelijk of mondeling, een gemotiveerde zienswijze omtrent het ontwerpwijzigingsplan naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van Burgemeester en wethouders van Culemborg, Postbus 136, 4100 AC Culemborg

Voor het mondeling naar voren brengen van de zienswijze kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Stadsontwikkeling, telefoonnummer 0345- 477 700.

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.