Ontwerpbeschikking Achterweg 7 ter inzage

29 jul 2019

Burgemeester en wethouders van Culemborg maken bekend dat op 10 april 2019 de volgende omgevingsvergunning is aangevraagd:

  • verbouwen van een schuur tot woning en opnieuw bouwen van een schuur met zwembad op het perceel Achterweg 7 te Culemborg.

Dit plan is in strijd is met het bestemmingsplan en het gaat om een monument. Daarom wordt een uitgebreide procedure gevolgd.

Vanaf 18 juli 2019 is de ontwerpbeschikking zes weken in te zien. De stukken zijn telefonisch op te vragen bij de heer Golbasi van Omgevingsdienst Rivierenland, via 0344-579314.

Bezwaar indienen kan bij het college van burgemeester en wethouders van Culemborg. Zie verder onder het hoofdstuk Bezwaarschrift.